Politisk påverkan: SE och EU


 

Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. Men den del av påverkansarbete som sker bakom slutna dörrar, där företag eller andra intressen anlitar välavlönade konsulter för att påverka ses av många som en ljusskygg verksamhet.  

- Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas?

- Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening - kunna göra din röst hörd?

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och vardag, och inte bara stora resonemang.

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och diskuterar politisk påverkan från olika vinklar. Föredrag med särskilt inbjudna gäster varvas med nätverksfrämjande aktiviteter med utgångspunkt i deltagargruppens kunskaper och erfarenheter. Vad kan vi lära av varandra? 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls vanligtvis i konferenslokaler i F7 på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm. Deltagarna har även möjlighet att delta digitalt om man inte kan ta sig till Stockholm av någon anledning

Samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

 

Caroline Szyber

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Ett urval av nätverkets tidigare träffar finns att se HÄR och HÄR.

 

De senaste träffarna hösten 2020 och framåt finns samlade nedan: 

 

TIDIGARE TRÄFFAR 

 

 Kommande träffar: 

 

 

Så får ungdomsförbunden upp sina frågor på dagordningen

Nike Örbrink, förbundsordförande för KDU och Lisa Nåbo, förbundsordförande för SSU

Det är välkänt att ungdomsförbunden inte alltid håller med moderpartiet i alla frågor. De driver ofta egna policyförslag genom att lobba sitt eget parti, både på partistämmorna och i den dagliga debatten. Hur stort inflytande har ungdomsförbunden på moderpartiet egentligen? Hur arbetar de under partikongressen? Och lyckades de få upp sina frågor på dagordningen under valet 2022?

Under dagens träff gästas vi av Lisa Nåbo*, förbundsordförande för SSU och Nike Örbrink*, förbundsordförande för KDU. De berättar för nätverket om hur de får upp sina frågor på den politiska dagordningen.

*Med förbehåll för ändringar i förbundsordförandes tidsscheman

Stockholm, onsdagen den 5 oktober 2022, kl 09.30-12.30

 

 

 

Facebook om digitala medier som verktyg för politisk påverkan

André Assarsson, Government Manager på Facebook

En lyckad kampanj på sociala medier kan betyda skillnaden mellan vinst och förlust. Att skickligt navigera mellan Facebooks algoritmer kan ge stor slagkraft för ens budskap. Samtidigt får algoritmerna på sociala medier kritik för att vara sensationella och för att leda läsaren ned i ett allt djupare kaninhål i jakten på information och budskap som reflekterar läsarens egen världsbild. Det har lett till ett samhälle där den politiska debatten förs i olika opinionsbubblor, där meningsmotståndare sällan möts, och motståndarens mänsklighet allt för ofta glöms bort.

André Assarsson är Government Manager för Facebook i Sverige. Han berättar om möjligheterna som finns för att nå ut med sitt politiska budskap på Facebook men även om hur de arbetar för att motarbeta desinformation på plattformen. Hur kan man nå ut med sitt budskap bortom den egna opinionsbubblan?

Stockholm, onsdagen den 14 december 2022, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Ingela Stensson och framgångsrik opinionsbildning

 

Ingela Stensson, Business Director på United Minds. Foto: Werners

Ingela Stenson arbetar på United Minds som Business Director, omvärldsanalytiker, strateg och rådgivare. Hon är en välkänd profil inom trend- och opinionsbildningsarbete där hon ansvarat för och lett flera stora och viktiga projekt såsom Mjölkfrämjandet, Årets Kock, Ostfrämjandet och svenska Bocuse d’Or (EM och VM i professionell matlagning). Ingela har mottagit många utmärkelser: hon valdes bla.a till en av de tre mest kraftfulla mat-PR-profilerna i Sverige 2002, och hon har många gånger under det senaste året blivit utsedd till en av de starkaste matprofilerna i Sverige av tidningen Restaurangvärlden (Restaurant World). 

Ingela Stenson är kanske mest känd för att på sin tid som marknadschef på Svensk mjölk (mejeriföretagens branschorganisation) ha varit med och lagt grunden för den svenska caffe latte-trenden. Kampanjen beskrivs vara den främsta som gjorts för att få in mjölken i svenskarnas vanor igen. Ingela har en stor förmåga att lyfta fram och sätta nya trender och frågor på kartan. Ingela gästar nätverket för att tala om opinionsbildning i en bredare kontext. Vad krävs för att få till en förändring?

Stockholm, tisdagen den 14 februari 2023, kl. 09.30-12.30 

 

 

 

Data och opinion för ett effektivt kommunikations- och påverkansarbete

Tove Jarl, VD på Axiom Insight. Foto: Axiom Insight.

Vikten av att driva träffsäkra och effektiva kampanjer kan vara avgörande i strävandet efter att få upp sina frågor på den politiska agendan. Utmaningen ligger i att skildra en berättelse med rätt inramning, sk. framing, för den aktuella målgruppen. Men för att skapa en framgångsrik kampanj måste man förstå den person eller grupp människor man försöker påverka. Det inkluderar förståelsen för att människor har olika erfarenheter och värderingar: vi sorterar och uppfattar budskap utifrån vårt eget befintliga ramverk av värderingar, känslor, kunskaper och erfarenheter. Det gör att vi påverkas olika av olika kampanjer och berättelser.

Tove Jarl är VD på Axiom Insight, en kommunikations- och insiktspartner som hjälper kunderna med beslutsfattande och kommunikation baserat på datadrivna modeller. Axiom utgår ifrån hur mottagaren tänker när de formar kommunikationen -  “du kan ha världens bästa budskap, men kommunikationen lyckas först när mottagaren förstår vad du menar.”

På dagens träff kommer Tove att berätta mer om hur man kan utnyttja data och opinionsanalyser för att effektivisera sin kommunikation och påverkansarbete. 

Stockholm, torsdagen den 20 april 2023, kl 09.30-12.30

 

 

 

Nationellt och internationellt påverkansarbete

Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens rätt.

Benny Andersson är generalsekreterare för Djurens rätt, som med deras närmare 50 000 medlemmar utgör Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Han var tidigare kampanjchef och genomdrev bland annat Djurens rätt:s allra första kampanj för att uppmärksamma den svenska kycklingindustrin. Utöver sin roll som generalsekreterare är Benny idag också styrelseledamot för Eurogroup for Animals och World Federation for Animals, vilket givit honom en gedigen erfarenhet av påverkansarbete, såväl nationellt som internationellt. 

På dagens träff gästar Benny nätverket för att berätta om sina erfarenheter inom påverkansarbete och ge sina konkreta tips på hur man på ett effektivt sätt påverkar politiken inom sina hjärtefrågor. 

Stockholm, torsdagen den 1 juni 2023, kl 09.30-12.30

 

 

 

Så navigerar du det nya politiska landskapet

Katarina Barrling, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Efter en period av regeringskris och svaga mandat ser även det stundande valet i september ut att bli ett jämt sådant. Hur navigerar man sig genom ett osäkert politiskt landskap och hur når man igenom bruset? Katarina Barrling är expert på dessa frågor och har iakttagit politiken både från insidan som riksdagstjänsteman och som anlitad sakkunnig för bland annat SVT och Sveriges radio.

Under träffen kommer vi att ta tempen på politiken ett år efter valet och Katarina ger sin spaning på vad vi kan förvänta oss av det nya politiska landskapet.

Stockholm, torsdagen den 3 oktober 2023, Kl 09.30-12.30

 

 

Övriga datum 2023:

  • onsdagen den 6 december 

Med förbehåll för ändringar. 

 

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Sofie Himmelstrand på sohi@altinget.se eller telefon 0720 92 56 21.

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta Alexander Norrgrann på alno@altinget.se. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Isabella Järnstad

Ansvarig för kurser och nätverk

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk