Politisk påverkan: SE och EU


Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. Men den del av påverkansarbete som sker bakom slutna dörrar, där företag eller andra intressen anlitar välavlönade konsulter för att påverka ses av många som en ljusskygg verksamhet.  

Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas? Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening - kunna göra din röst hörd? Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och vardag, och inte bara stora resonemang.

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och diskuterar politisk påverkan från olika vinklar. Detta varvas med nätverksfrämjande aktiviteter med utgångspunkt i deltagargruppens kunskaper och erfarenheter. Vad kan vi lära av varandra? 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare är Matilda Westerman, före detta stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och före dess presschef på Lärarförbundet. Idag jobbar hon som moderator, konsult och författare. 

 

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Programmet för nätverkets första säsong finns att läsa här.  

 

 

Träff 1: 

Kommunikationsproffset Schlingmann 

 

Per Schlingmann, rådgivare, föreläsare och grundare av egna bolaget Per Schlingmann AB

Per Schlingmann har många strängar på sin lyra inom både politik och näringsliv - på meritlistan finns bland annat posten som Moderaternas chefsstrateg, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, författare, partisekreterare hos Moderaterna, föreläsare, PR-konsult och rådgivare. Per spelade en central roll i förnyelseprocessen av Moderaterna. Idag driver han den egna kommunikationsbyrån Per Schlingmann AB. På dagens nätverksträff delar han med sig av sina tips på framgångsrik kommunikation - hur går man som företag eller organisation till väga för att skapa framgångsrika konversationer, och därmed nå ut med sitt budskap och påverka politiken?  

och 

Påverkan i gränslandet mellan olika intressen  

 

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier 

Tanja Rasmusson har en gedigen erfarenhet av politiskt påverkansarbete och strategisk kommunikation. Hon har bl. a haft poster i Regeringskansliet som statssekreterare, stabschef och politiskt sakkunnig. Idag är hon näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier. Här berättar hon om hur det är att påverka i en organisation där man är länken mellan många olika intressen - på en bostadsmarknad som står inför betydande utmaningar. Men utöver detta har hon även ett förflutet i en hårt reglerad och omstridd tobaksbransch. Hur är det att gå direkt från tobakslobbyn in i toppolitiken?

Säsongens första träff kommer också att ägnas åt presentation av deltagarna och att lära känna varandra. Vi får ta del av medlemmarnas respektive erfarenheter, utmaningar och förväntningar. Tanken är att svetsa samman gruppen inför den kommande nätverkssäsongen. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 5 november, 2019, kl. 09.30-12.30

 

 

Träff 2: 

Statssekreteraren om EU-valet och EU-politiken 

 

Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare till EU-minister Hans Dahlgren 

Vid nätverkets andra träff diskuterar statssekreterare Paula Carvalho Olovsson med nätverksmedlemmarna om EU-valet och vad vi kan dra för slutsatser av detta. På vilket sätt kan sammansättningen i EU-parlamentet inverka på möjligheterna till politisk påverkan? 

Paula Carvalho Olovsson är statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren. Hon har tidigare varit politiskt sakkunnig hos statsminister Stefan Löfven och politisk sekreterare i riksdagen. På Statsrådsberedningen ansvarar hon för planering och samordning. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 19 november 2019, kl 09.30-12.30

 

 

Träff 3: 

Syftesdriven kommunikation 

 

Jessica W Sandberg, föreläsare, inspiratör, konsult och prisbelönad spin doctor

Jessica W Sandberg är en prisbelönad PR-strateg med bakgrund inom bland annat SOS Barnbyar och Stockholm Pride. Hon har varit så väl beställare som utförare av en rad prisbelönta kampanjer och effektfulla kommunikationsinsatser. Hon är expert på genus- och hbtq-frågor och utmanar och utvecklar varumärkens ansvarstagande vad gäller inkludering, jämställdhet och mångfald. Hon driver idag det egna bolaget Besvärlig sedan 1977. På dagens möte talar hon mer om hur man som företag eller organisation förankrar kommunikationen i verksamhetens DNA, så att det hela inte bara blir "smink på en gris". 

Jessica kommer även att leda gruppen i en teambildande aktivitet med utgångspunkt i deltagarnas frågor och utmaningar som de själva sitter med - i syfte att svetsa gruppen samman och ge deltagarna konkreta verktyg för sitt påverkansarbete. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, onsdagen den 15 januari kl. 09.30-12.30 

 

 

Träff 4: 

Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel  

Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU 

Vid den senare delen av träffen fördjupar vi oss i ett fall av framgångsrik EU-lobbying. Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter kommer och berättar för nätverket om hur mediebranschen lyckats driva igenom upphovsrättsdirektivet på EU-nivå. Jeanette menar att lagstiftningen kring upphovsrätten inte har uppdaterats i takt med digitaliseringen, och att EU:s nya upphovsrättsdirektiv därför är så viktigt. Direktivet innebär en hållbar framtid för granskande journalistik, oberoende press och bättre balans på mediemarknaden. Det löser inte alla problem, men det lägger en solid grund att bygga vidare på, säger Jeanette Gustafsdotter. 

 

och

 

Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten? 

 

Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig  

Open Act är en politiskt obunden organisation som granskar det politiska samtalet och hur ordval kopplat till olika grupper påverkar vårt samhälle. Medgrundaren Patricia Zani och Alexander Lissborg, som är retorikansvarig, kommer att på dagens möte berätta mer om sitt engagemang, och vad man kan göra för att förmedla sitt politiska budskap på ett sätt som inte bidrar till ökade klyftor mellan människor.

Klarahuset, Drottninggatan 33, tisdagen den 4 februari, kl. 09.30-12.30   

 

 

Träff 5: 

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion 

(Gemensam träff för två nätverk; Politisk Påverkan samt Civilsamhälle) 

Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Hur pass representativa är organisationers politiska aktiviteter för de uppfattningar som finns i den svenska opinionen? Och vilka är egentligen lobbyisterna? Daniel Naurin och Frida Boräng - båda forskare från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet - berättar idag om sin forskning kring vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen. 

Dagens nätverksträff är gemensam för två nätverk, politisk påverkan och civilsamhälle. Deltagarna välkomnas till en träff i storgrupp med möjligheter att nätverka, diskutera och utbyta erfarenheter även utanför den egna nätverksgruppen. 

Klarahuset, Drottningatan 33, måndagen den 9 mars, kl. 11.00-13.00 

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Nytt om namn

Visa fler »