Politisk påverkan


Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. Men den del av påverkansarbete som sker bakom slutna dörrar, där företag eller andra intressen anlitar välavlönade konsulter för att påverka ses av många som en ljusskygg verksamhet.  

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och vardag, och inte bara stora resonemang. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Detta varvas med nätverksfrämjande aktiviteter med utgångspunkt i deltagargruppens kunskaper och erfarenheter. Vad kan vi lära av varandra? 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09:30-12:30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare är Matilda Westerman, före detta stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin, och före dess presschef på Lärarförbundet. Idag jobbar hon som moderator, konsult och författare. 

 

 

Programmet för säsong 2019/2020 uppdateras regelbundet nedan. Programmet för nätverkets första säsong finns att läsa här.  

 

 

Kommunikationsproffset Schlingmann 

 

Per Schlingmann, rådgivare, föreläsare och grundare av egna bolaget Per Schlingmann AB

Per Schlingmann har många strängar på sin lyra inom både politik och näringsliv - på meritlistan finns bland annat posten som Moderaternas chefsstrateg, tidigare statssekreterare i Statsrådsberedningen, författare, partisekreterare hos Moderaterna, föreläsare, PR-konsult och rådgivare. Per spelade en central roll i förnyelseprocessen av Moderaterna. Idag driver han den egna kommunikationsbyrån Per Schlingmann AB. På dagens nätverksträff delar han med sig av sina tips på framgångsrik kommunikation - hur går man som företag eller organisation till väga för att skapa framgångsrika konversationer, och därmed nå ut med sitt budskap och påverka politiken?  

och 

Påverkan i gränslandet mellan olika intressen  

 

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier 

Tanja Rasmusson har en gedigen erfarenhet av politiskt påverkansarbete och strategisk kommunikation. Hon har bl. a haft poster i Regeringskansliet som statssekreterare, stabschef och politiskt sakkunnig. Idag är hon näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier. Här berättar hon om hur det är att påverka i en organisation där man är länken mellan många olika intressen - på en bostadsmarknad som står inför betydande utmaningar. Men utöver detta har hon även ett förflutet i en hårt reglerad och omstridd tobaksbransch. Hur är det att gå direkt från tobakslobbyn in i toppolitiken?

Säsongens första träff kommer också att ägnas åt presentation av deltagarna och att lära känna varandra. Vi får ta del av medlemmarnas respektive erfarenheter, utmaningar och förväntningar. Tanken är att svetsa samman gruppen inför den kommande nätverkssäsongen. 

Postmuseum, tisdagen den 5 november, 2019, kl. 09:30-12:30

 

Syftesdriven kommunikation 

 

Jessica W Sandberg, föreläsare, inspiratör, konsult och prisbelönad spin doctor

Jessica W Sandberg är en prisbelönad PR-strateg med bakgrund inom bland annat SOS Barnbyar och Stockholm Pride. Hon har varit så väl beställare som utförare av en rad prisbelönta kampanjer och effektfulla kommunikationsinsatser. Hon är expert på genus- och hbtq-frågor och utmanar och utvecklar varumärkens ansvarstagande vad gäller inkludering, jämställdhet och mångfald. På dagens möte talar hon mer om hur man som företag eller organisation förankrar kommunikationen i verksamhetens DNA, så att det hela inte bara blir "smink på en gris". 

Jessica kommer även att leda gruppen i en teambildande aktivitet med utgångspunkt i deltagarnas frågor och utmaningar som de själva sitter med - i syfte att svetsa gruppen samman och ge deltagarna konkreta verktyg för sitt påverkansarbete. 

och 

Framgångsrik EU-lobbying - ett konkret exempel  

Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna, TU 

Vid den senare delen av träffen fördjupar vi oss i ett fall av framgångsrik EU-lobbying. Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter kommer och berättar för nätverket om hur mediebranschen lyckats driva igenom upphovsrättsdirektivet på EU-nivå. Jeanette menar att lagstiftningen kring upphovsrätten inte har uppdaterats i takt med digitaliseringen, och att EU:s nya upphovsrättsdirektiv därför är så viktigt. Direktivet innebär en hållbar framtid för granskande journalistik, oberoende press och bättre balans på mediemarknaden. Det löser inte alla problem, men det lägger en solid grund att bygga vidare på, säger Jeanette Gustafsdotter. 

Postmuseum, tisdagen den 10 december 2019, kl. 09:30-12:30 

 

Vems intressen företräder civilsamhället politiskt? - Om politiska intressegrupper, representation och opinion 

(Gemensam träff för två nätverk; Politisk Påverkan samt Civilsamhälle) 

Daniel Naurin, professor i statsvetenskap vid Göteborgs- och Oslo universitet, Frida Boräng, docent och bitr. lektor vid Göteborgs universitet samt forskare vid the Quality of Government Institute (QoG)

Hur pass representativa är organisationers politiska aktiviteter för de uppfattningar som finns i den svenska opinionen? Och vilka är egentligen lobbyisterna? Daniel Naurin och Frida Boräng - båda forskare från statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet - berättar idag om sin forskning kring vilka samhällsfrågor det svenska civilsamhället driver politiskt och hur organisationernas lobbyarbete förhåller sig till den allmänna opinionen. 

Dagens nätverksträff är gemensam för två nätverk, politisk påverkan och civilsamhälle. Deltagarna välkomnas till en träff i storgrupp med möjligheter att nätverka, diskutera och utbyta erfarenheter även utanför den egna nätverksgruppen. 

Westmanska palatset, måndagen den 9 mars, kl. 09:30-12:30 

 

Hur alla kan nå ut och göra avtryck 

 

Rozerin Oruçoğlu, verksamhetsledare Järvaveckan och ekonomiansvarig för The Global Village 

Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt och sätta sina prioriterade frågor på agendan. Rozerin Orucoglu är strategisk och operativ projektledare för Järvaveckan, och idag berättar hon mer om politisk påverkan och om vikten av att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Vilka är framgångsfaktorerna för de organisationer som planerar att delta exempelvis på Järvaveckan? Hur kan organisationer bäst göra sig relevanta på plats och få maximal utväxling? Rozerin ger konkreta tips och handgripliga råd pm hur alla kan göra politiskt avtryck. 

Rozerin är projektledare på kommunikationsbyrån Prime, och är sedan 2017 med och driver och utvecklar Järvaveckan. Hon sitter även i styrelsen för stiftelsen The Global Village. Politikerveckan i Järva och The Global Village belönades med Stora Kommunikatörspriset 2018 för "Bästa kommunikation ideell organisation".

Dalarnas hus (datum meddelas inom kort), kl. 09:30-12:30   

 

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.