Politisk påverkan: SE och EU


Lobbyism och politisk påverkan har hos vissa en negativ klang. Samtidigt är det något självklart och en del i den svenska samhällsapparaten, och där påverkansarbetet är mer formaliserat än i många andra länder. Intresseorganisationer är självklara samtalspartners för regering och riksdag. Organisationerna är en del av remissförfarandet och är ofta experter i utredningar, nämnder och kommittéer. Men den del av påverkansarbete som sker bakom slutna dörrar, där företag eller andra intressen anlitar välavlönade konsulter för att påverka ses av många som en ljusskygg verksamhet.  

- Vill du kunna påverka de politiska beslut som fattas?

- Vill du som företag, branschorganisation, kommun eller förening - kunna göra din röst hörd?

Altinget bjuder in till ett spännande nätverk där politisk påverkan diskuteras. Fokus är både nationellt och inom EU. Lyckade exempel tas fram och ex-politiker berättar om sina nya roller som rådgivare. Tanken är att leverera konkreta verktyg som deltagarna kan använda i sina arbeten och vardag, och inte bara stora resonemang.

Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Vi har tid med nyanserna, och diskuterar politisk påverkan från olika vinklar. Föredrag med särskilt inbjudna gäster varvas med nätverksfrämjande aktiviteter med utgångspunkt i deltagargruppens kunskaper och erfarenheter. Vad kan vi lära av varandra? 

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 09.30-12.30 och består av samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fikapauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm.  

Fast samtalsledare är Caroline Szyber. Caroline har under elva och ett halvt år haft olika roller inom politiken, de sista åtta åren som riksdagsledamot. Numera egenföretagare och verksam som rådgivare inom bostads- och byggfrågor samt juridik och trygghetsfrågor. 

 

Caroline Szyber

 

Programmet uppdateras regelbundet nedan. Nätverkets tidigare träffar finns att se här och här. 

OBS: Beroende på hur situationen med smittspridning utvecklar sig framöver, kan datumen under våren komma att ändras. 

 

 

Jämlikhet och mångfald på dagordningen 

Chris Österlund, vd på det allmännyttiga bolaget Botkyrkabyggen och "Årets offentliga ledare 2019" 

Chris Österlund har de senaste åren uppmärksammats för sitt arbete för ökad jämställdhet med fokus på kvinnor med utländsk härkomst via satsningen Qvinna i Botkyrka. Botkyrkabyggens arbete för ökad trygghet i miljonprogrammet har under hennes ledning flyttat fram positionerna för vad ett allmännyttigt bostadsbolag kan bidra med i samarbete med andra aktörer. Chris Österlund är bolagets vd, och har bland annat blivit utnämnd till "Årets offentliga ledare", och fått stor uppmärksamhet för att ha satt Botkyrka och utsatta områden på dagordningen och för sitt arbete för ökad jämlikhet och mångfald. Vid dagens möte berättar Chris mer om detta arbete, och hur man effektivt kan nå ut med sitt budskap och skapa uppmärksamhet kring sina frågor och sin verksamhet hos politikerna. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt fredagen den 15 maj 2020, kl. 09.30-12.30 

 
 

 

Att driva opinion i sociala medier  


 
Rebecka Weidmo Uvell, opinionsbildare och författare 

Sociala medier har revolutionerat och liberaliserat det fria ordet. De har brutit mediernas informationsmonopol och gett alla en chans att nå ut. De har även demokratiserat det offentliga samtalet, det har aldrig varit så lätt för vanliga människor att få kontakt med olika sorters makthavare som nu. Hur kan man använda dem i syfte att just påverka debatten och politiska beslut? Är kanaler som Twitter och Facebook ett hot eller en möjlighet? Rebecca Weidmo Uvell är en av Sveriges mest framgångsrika och tongivande opinionsbildare som själv byggt sin karriär via plattformar på sociala medier. På dagens träff diskuterar hon med nätverket kring politisk påverkan genom digitala kanaler.  

 

och senare samma träff 

 

Hur bygger vi broar istället för hat i den politiska debatten? 

 

Patricia Zani, medgrundare av nätverket Open Act och Alexander Lissborg, retorikansvarig  

Open Act är en politiskt obunden organisation som granskar det politiska samtalet och hur ordval kopplat till olika grupper påverkar vårt samhälle. Medgrundaren Patricia Zani och Alexander Lissborg, som är retorikansvarig, kommer att på dagens möte berätta mer om sitt engagemang, och vad man kan göra för att förmedla sitt politiska budskap på ett sätt som inte bidrar till ökade klyftor mellan människor.

Klarahuset, Drottninggatan 33, preliminärt onsdagen den 3 juni, kl. 09.30-12.30
 

 

 

Påverkan i EU - träff i Europahuset 

Hur påverkar man i EU? På vilket sätt skiljer sig EU:s system mot Sveriges? Representanter från EU-kommissionen i Sverige berättar och diskuterar, och särskilt inbjudna gäster medverkar. Mer info kommer snart. 

Europahuset, Regeringsgatan 65, onsdagen den 16 september 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Opinion kring miljö och klimat

Jesper Liveröd, seniorrådgivare på Reformklubben och tidigare pr-chef på Naturskyddsföreningen 

Det är inte bara Greta som kan bedriva opinion kring klimatet i media. Jesper Liveröd har dedikerat större delen av sitt yrkesliv till att via press, kommunikation och opinionsbildande kampanjer påverka beslutsfattare, företag och allmänhet för att katalysera en positiv samhällsutveckling som inte sker på bekostnad av miljö, klimat eller människors rättigheter.

Jesper har tidigare arbetat både i Sveriges riksdag och regeringskansliet, som opinionsansvarig på Unicef, kommunikationsansvarig för svenska Greenpeace och senast som press—och pr-chef på Naturskyddsföreningen. Under våren 2020 lanserar han kommunikationsbyrån Reformklubbens stora satsning på kommunikations- och strategistöd till företag och organisationer som vill aktivera sig och stärka sin roll i klimatfrågor.  På dagens möte berättar han om hur han i olika roller arbetat för att nå fram, hitta tonen och bidra till samhällsförändring.  

 

och 

 

Hur kan vi värna mångfald i Almedalen - både bland deltagarna och i evenemangen?

Hedie Güzel, presschef fackförbundet Vision 

Hediye Güzel har deltagit i Almedalen i olika roller sedan 2001 och har arbetat med att lyfta mångfalden på plats. Hennes föredrag kommer att handla om konkreta exempel från hennes arbete, framförallt från de år då hon var presschef i Botkyrka kommun och lanserade ”Botkyrka pop-up” och ”Orten i Almedalen”. Botkyrka kommun valde att låta kommunens företag, föreningar och aktörer från civilsamhället synas på årets mest centrala händelse inom svensk politik. Konceptet fick ett flertal priser för sitt syfte att möjliggöra för fler - även för de som inte har de rätta kontakterna eller budgeten - att delta på Almedalsveckan. På dagens möte berättar Hediye mer om detta, och diskuterar med deltagarna kring hur vi kan värna mångfalden under årets största event för svensk politik.

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 09.30-12.30 

 

 

Modernt påverkansarbete

Olivia Björklund Dahlgren, ordförande i Fatta! 

2018 klubbades samtyckeslagen igenom av riksdagen, och Fattas arbetet sägs ha varit avgörande för att denna drevs igenom. Fatta! är en ideell förening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Föreningen startades som en reaktion på en friande dom i ett våldtäktsmål vid Umeå Tingsrätt den 2013 och och bygger på över 150 anonyma personers berättelser om sex som inte skett på deras villkor. Ordföranden för Fatta! heter Olivia Björklund Dahlgren, som under dagens träff berättar mer om hur man effektivt kan driva opinion idag. Hur når man ut idag? Hur ska man gå till väga för att få uppmärksamhet kring sina frågor? 

Klarahuset, Drottninggatan 33, torsdagen den 26 november 2020, kl. 09.30-12.30

 

Med förbehåll för ändringar

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan två år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.