Energipolitiskt nätverk


Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I somras beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det långsiktiga målet innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. År 2040 ska Sverige ha en 100 procent förnybar elproduktion, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelsen.

I detta nätverk fokuserar vi på potentialen inom energisektorn. Vad är ramvillkoren, vad är det viktigaste på den politiska agendan, hur kan privata och offentliga aktörer samt intresseorganisationer påverka, vad är tillväxtpotentialen? Och vad är myt och vad är fakta om de större tendenserna?

Altingets energipolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk energipolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom energisektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under ett år. Träffarna hålls i Kungliga Myntkabinettets konferenslokaler i Gamla stan, Stockholm.

Fast moderator är Altingets Miljö & Energis redaktör Johanna Alskog.

Programmet för 2018 uppdateras regelbundet här.

 

Fossilfritt stål utan kol - om den stora långsiktiga satsningen som staten, akademin och näringslivet gör tillsammans.

Martin Pei

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB

SSAB, LKAB och Vattenfall har tillsammans satt upp målet om en koldioxidfri järn- och stålindustri, genom att ersätta kol med vätgas som reduktion. Ett långsiktigt högriskprojekt som kräver mycket forskning – men med stor potential. Martin Pei, projektledare och teknisk direktör på SSAB, berättar om varför just den svenska industrin kan klara det, hur det ska gå till och vad andra sektorer har att vinna på projektet.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 5 feb 2018, kl. 9:00-12:00

 

Möjligheterna för svensk energi- och klimatpolitik

 Erik Brandsma

Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten

Energimyndigheten har en central och avgörande roll i energiomställningen. Hur ska Sverige på riktigt nå ett energisystem som är ekologiskt hållbart, tryggt och konkurrenskraftigt? Vilka är möjligheterna – och vilka är orosmolnen – för svensk energi- och klimatpolitik? Erik Brandsma är sedan år 2012 generaldirektör för Energimyndigheten, tidigare har han bland annat arbetat på Eon, Vattenfall, OECD och miljödepartementet i Nederländerna.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 5 mars 2018, kl. 9:00-12:00

 

En förening med många olika energiintressen – hur hittar man balansen?

 Pernilla Winnhed

Pernilla Winnhed, verkställande direktör i Energiföretagen

"Hållbar energi för alla, alltid." så lyder branschorganisationen Energiföretagens vision. Men hur företräder man 400 företag inom energibranschen? Och vilka beslut behövs inom energipolitiken framöver, i Sverige, i Norden och i EU?

Pernilla Winnhed är vd för Energiföretagen Sverige sedan 2015, hon har en bakgrund på bland annat Regeringskansliet och Energimyndigheten.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 16 april 2018, kl. 9:00-12:00

 

Klimatledarskap

 Kevin Anderson

Kevin Anderson, professor och klimatforskare

Han är känd som klimatforskaren som slutade flyga. Men Kevin Anderson, just nu gästprofessor vid Uppsala universitet, är framför allt en av världens ledande klimatforskare. Hur översätter vi klimatvetenskapen till en verkningsfull och tillräcklig klimatpolitik? Hur ska vi klara Parisavtalet? Hur bör Sverige agera på hemmaplan och internationellt? Och – borde alla sluta flyga?

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 4 juni 2018, kl. 9:00-12:00

 

Så får Sverige ett stabilt energisystem

 Ulla Sandborgh

Ulla Sandborgh, generaldirektör på Svenska kraftnät

Det uppsatta målet om ett 100 procent förnybart elsystem år 2040 är en omställning som innebär stora utmaningar – Svenska kraftnäts uppgift är att skapa förutsättningarna för omställningen. Vi talar med Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh om smarta nät, utbyggda nät, lagringstekniker, ny elproduktion och våra (el-)förbindelser med omvärlden.

Kungl. Myntkabinettet, måndagen den 10 sep 2018, kl. 9:00-12:00

 

 

 

 

 

 

Nytt om namn

Visa fler »