Energipolitiskt nätverk


 

Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Men senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp vara noll enligt Sveriges långsiktiga klimatmål och enligt de energipolitiska målen antagna av riksdagen ska Sverige ha 100% förnybar elproduktion år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med år 2005. Ett högt mål som kräver många att många aktörer samarbetar. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar.

- Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt?

- Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv?

- Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen?

- Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik?

I Altingets energipolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk energipolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom energisektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar finns det ett stort utrymnme frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid 5 tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att att delta fysiskt.

 

Träffar under 2018
Träffar under våren 2019
Träffar under hösten 2019 och våren 2020

Träffar höst 2020 och vår 2021

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras regelbundet här och kan ses nedan.

 

 

 

 

 

Mistra Carbon Exit: Sveriges och EU:s väg till nettonollutsläpp

Lars Zetterberg, programansvarig för Mistra Carbon Exit och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

För att lyckas med klimatomställningen krävs övergripande åtgärder från alla sektorer i samhället. Som en del av EU:s Gröna Giv kommer ETS-systemet utvidgas för att täcka fler sektorer, inklusive transport och uppvärmning av hus. Vad innebär detta i praktiken? Hur påverkar det fossila bränslets framtid? Och hur kommer det påverka energisektorn? 

Vid denna träff möts Altingets energipolitiska och miljö- och klimatpolitiska nätverk för att gemensamt diskutera EU:s Gröna Giv och utökningen av ETS-systemet. Medverkar gör Lars Zetterberg, chef för forskningsprojektet Mistra Carbon Exit. Projektet undersöker hur Sverige kan nå netto noll-utsläpp till 2045 genom att identifiera tekniska, ekonomiska och politiska lösningar som kan sätta Sverige och svenska företag i framkant i klimatomställningen.

Fleminggatan 7, Stockholm. Torsdagen den 25 november 2021. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Valåret 2022: Från kraftperspektiv till systemperspektiv - hur vill politikerna tackla elektrifieringen av Sverige?

    

Från vänster: Lars Hjälmered (M), Moderaternas energipolitiska talesperson.
Patrik Engström (S), Socialdemokraternas energipolitiska talesperson.

I den dagliga politiska diskursen halkar energipolitiken ofta in i en debatt om vindkraft vs kärnkraft. Men är kraftfrågan verkligen den viktigaste när hela energisystemet kräver tillsyn för att möjliggöra ett elektrifierat och fossilfritt Sverige? Hur kan vi lösa nätkapaciteten och få bukt med effektproblematiken? Hur kan vi effektivisera tillståndsprocesserna? Hur kan vi lösa problemen med NIMBYISM? Hur kan vi förena EU-direktiv om vattenkraftverk när stora industrisatsningar i norr innebär en ökad efterfrågan på el?

Under denna träff dyker vi ner på djupet i energipolitiken, då Lars Hjälmered (M) och Patrik Engström (S) debatterar Sveriges energipolitik utifrån ett systemperspektiv!

Fleminggatan 7, Stockholm. Onsdagen den 23 mars 2022. Kl. 09.30-12.30.

 

 

 

EU:s energipolitik

Emma Wiesner (C), europaparlamentariker

Sveriges energipolitik blir alltmer reglerad genom direktiv som bestäms inom EU. Den gröna given har satt ambitiösa klimatmål som bland annat kräver skärpningar av förnybarhetsdirektivet, energieffektiviseringsdirektivet och förhöjda energikrav på byggnader. Klimatförändringarna kräver gemensamma åtgärder, men gemensamma lösningar kan ibland passa dåligt på lokal nivå. Hur går samarbetet kring energi till inom EU egentligen? Och hur ser svenska EU-parlamentariker till inhemska intressen?

Emma Wiesner (C) är europaparlamentariker och berättar för nätverket om arbetet kring energipolitiken inom parlamentet och vad de politiska besluten får för konsekvenser för den svenska energisektorn.

Fleminggatan 7 Stockholm, tisdagen den 24 maj 2022. Kl. 09.30-12.30

 

 

 

Energiföretagens röst i samhällsdebatten


Åsa Pettersson, vd Energiföretagarna

Energidebatten är viktigare än någonsin och samarbetet mellan branschens olika aktörer är nyckeln till att lösa problemen vi möter. Trots detta är det ofta svårt för företagen att nå ut med sina budskap. Politikerna debatterar fortfarande vind- vs kärnkraft, en diskussion som saknar mening så länge Sverige står inför ett hot om energibrist. För att förändra de nuvarande klimatet måste man bli en del av det och då väcks frågan: Hur blir man en framgångsrik röst i samhällsdebatten?

För att fördjupa oss i detta har Altinget bjudit in Åsa Petterson, vd för Energiföretagarna. Åsa kommer prata om deras arbete som representant för energisektorn och vilka reformer de vill se på marknaden.

Fleminggatan 7 Stockholm, onsdagen den 31 augusti 2022

 

Med förbehåll för ändringar

Träffar 2022: Mer info inom kort 

  • Onsdagen den 26 oktober 
  • Tisdagen den 1 december 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta gorel@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.