Energipolitiskt nätverk


Sverige är enligt IEA-International Energy Agency ledande vad gäller hållbar energiomställning. Men senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp vara noll enligt Sveriges långsiktiga klimatmål och enligt de energipolitiska målen antagna av riksdagen ska Sverige ha 100% förnyelsebar energi år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med år 2005. Hur möter vi dessa mål på bästa sätt? Möjligheterna för att nå målen finns där då det hela tiden släpps ny forskning och teknik och energiomställningen är enligt nationalekonomer ”billigare” än vad många ofta målar ut det som. Men för att klara målen krävs bl.a. snabbare upphandling och ledtider, gröna investeringar samt politisk enighet. I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring, gemensamma problem, lösningar och frågeställningar.     

Altingets energipolitiska nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk energipolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom energisektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid fem tillfällen, fem förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fem träffar går nätverket in i en ny säsong. Träffarna hålls i konferenslokaler i centrala Stockholm. 

Fast samtalsledare är Hanna Zetterberg, kommunikationsstrateg inom samhälls- och hållbarhetsfrågor. Hanna har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. De senaste åren har Hanna dels varit kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret.  


Hanna Zetterberg, mötesledare 

Program säsong 1
Program säsong 2
Program säsong 3

Nätverket kommer under 2020 gå in på sin fjärde säsong. Programmet uppdateras regelbundet här och kan ses nedan.

 

 

”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt”


Lise Nordin, Regeringens särskilde utredare och miljösamordnare Region Västra Götaland

Tillvaratagandet av småskaliga energikällor anses vara en viktig faktor i omställningen till en mer hållbar energipolitik. Under säsongens första träff berättar regeringens särskilde utredare Lise Nordin om slutsatserna från utredningen Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt. Målet med utredningen har bland annat varit att identifiera faktorer som gör det enklare för hushåll och mindre företag att bli självförsörjande på energi. Lise har tidigare varit Riksdagsledamot för Miljöpartiet och arbetar nu som klimatsamordnare på Region Västra Götaland. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredag den 29 maj 2020, kl. 09:30-12:30

 

Den svenska elbristen – nuläge och framtid


Pernilla Winnhed, VD Energiföretagen

Distributionen av el är en förutsättning för en stark nationell industri och tillväxt. Experter varnar trots det för att Sverige står inför en elbrist. Inbjuden för att berätta mer om förutsättningarna för det svenska elnätet är Pernilla Winnhed, VD på Energiföretagen. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredag den 4 september 2020, kl. 09:30-12:30

 

Styrningen av den svenska energipolitiken – effektiv för att nå de energipolitiska målen?


Svante Mandell, Miljöekonomisk chef Konjunkturinstitutet

De energipolitiska målen antagna av riksdagen framför att Sverige ska ha 100% förnyelsebar energi år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med referensåret 2005. Målen är ambitiösa, men vilka politiska styrmedel krävs för att vi ska nå dit? Under säsongens tredje träff berättar Svante Mandell, chef på Konjunkturinstitutets miljöekonomienhet, om myndighetens slutsatser på området.

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredag den 9 oktober 2020, kl. 09:30-12:30

Energipolitiken enligt riksdagspartierna

           
Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson Miljöpartiet
Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson Sverigedemokraterna

Energipolitiken är en vattendelare i Sveriges riksdag. Två politiska meningsmotståndare i frågan är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna förespråkar en utvidgning och nybyggnation av svenska kärnkraftverket. Miljöpartiet håller inte med och vill se en tydligare satsning på förnyelsebara energikällor. På säsongens fjärde träff berättar Lorentz Tovatt och Mattias Bäckström Johansson om respektive partis ståndpunkter i den energipolitiska frågan.

Klarahuset, Drottninggatan 33, fredag den 20 november 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi fortsätter att hålla våra nätverksmöten. Vår bedömning är att det är försvarbart att hålla mötena så länge alla följer myndigheternas rekommendationer och regler.

Vi ser till att det finns handdesinfektion vid mötena och uppmanar deltagarna att vara extra uppmärksamma på handtvätt och hygien. Observera också att vi begränsar närkontakt och därför undgår kramar och handskakningar.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Nytt om namn

Visa fler »