Energipolitiskt nätverk


Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Men senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp vara noll enligt Sveriges långsiktiga klimatmål och enligt de energipolitiska målen antagna av riksdagen ska Sverige ha 100% förnyelsebar energi år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med år 2005. Ett högt mål som kräver många att många aktörer samarbetar. I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar.

- Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt?
- Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik?

I Altingets energipolitiska nätverk går vi djupare än i den dagliga politiska debatten. Nätverk är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom svensk energipolitik och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen med nätverket är att skapa dialog mellan människor från olika håll inom energisektorn – utifrån mötet med intressanta föredragshållare. Vid nätverkets träffar ska det finnas tid och möjlighet till frågor och diskussion med nätverkets gäst.

Nätverket träffas vid 5 tillfällen per säsong. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och leds av samtalsledare Hanna Zetterberg. Hanna Zetterberg är kommunikationsstrateg inom samhälls- och hållbarhetsfrågor. Hanna har tidigare varit riksdagsledamot samt ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse. De senaste åren har Hanna dels varit kommunikationsansvarig på Institutet för framtidsstudier och dels på Vetenskapsrådet som informatör för Internationella polaråret.  


Hanna Zetterberg, mötesledare 

Träffar under 2018
Träffar under våren 2019
Träffar under hösten 2019 och våren 2020

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras regelbundet här och kan ses nedan.

 

 

Styrningen av den svenska energipolitiken – effektiv för att nå de energipolitiska målen?


Svante Mandell, Miljöekonomisk chef Konjunkturinstitutet

De energipolitiska målen antagna av riksdagen framför att Sverige ska ha 100% förnyelsebar energi år 2040 och 50% lägre energiintensitet 2030 jämfört med referensåret 2005. Målen är ambitiösa, men vilka politiska styrmedel krävs för att vi ska nå dit? Under säsongens tredje träff berättar Svante Mandell, chef på Konjunkturinstitutets miljöekonomienhet, om myndighetens slutsatser på området.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, fredag den 9 oktober 2020, kl. 09:30-12:30

 

”Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt”


Lise Nordin, Regeringens särskilde utredare och miljösamordnare Region Västra Götaland

Tillvaratagandet av småskaliga energikällor anses vara en viktig faktor i omställningen till en mer hållbar energipolitik. Under säsongens första träff berättar regeringens särskilde utredare Lise Nordin om slutsatserna från utredningen Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt. Målet med utredningen har bland annat varit att identifiera faktorer som gör det enklare för hushåll och mindre företag att bli självförsörjande på energi. Lise har tidigare varit Riksdagsledamot för Miljöpartiet och arbetar nu som klimatsamordnare påRegion Västra Götaland

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, fredag den 6 november 2020, kl. 09:30-12:30

 

Riksdagspartiernas oenighet om energipolitiken 

           
Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson Miljöpartiet
Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson Sverigedemokraterna

Energipolitiken är en vattendelare i Sveriges riksdag. Två politiska meningsmotståndare i frågan är Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna förespråkar en utvidgning och nybyggnation av svenska kärnkraftverket. Miljöpartiet håller inte med och vill se en tydligare satsning på förnyelsebara energikällor. På säsongens fjärde träff berättar Lorentz Tovatt och Mattias Bäckström Johansson om respektive partis ståndpunkter i den energipolitiska frågan.

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, fredag den 20 november 2020, kl. 09:30-12:30 

 

Den svenska elbristen – nuläge och framtid

Distributionen av el är en förutsättning för en stark nationell industri och tillväxt. Experter varnar trots det för att Sverige står inför en elbrist. Altinget bjuder in Energiföretagens vd för diskutera förutsättningarna för det svenska elnätet. Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. 

F7, Fleminggatan 7, Stockholm, datum och tid uppdateras inom kort

 

 

Med förbehåll för ändringar

Har du frågor, tips eller synpunkter? Kontakta natverk@altinget.se

 

 

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av utbrottet av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna.

Vi följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar kontinuerligt våra åtgärder. Om du har varit i ett riskområde ber vi dig hålla dig hemma från våra nätverksmöten.

Översikten över riskområden och annan information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här.

Vi håller för närvarande på att titta på eventuella lösningar för att kunna delta i nätverksmötena digitalt. 

Om du är osäker på om det är säkert för dig att komma, är du välkommen att ringa eller skriva till oss.

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi sedan tre år tillbaka utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.