Energipolitik


 

Sverige är enligt IEA -Internationella energirådet ledande vad gäller hållbar energiomställning. Samtidigt finns det en målkonflikt mellan miljö- och klimat, där beslut inom EU kan påverka utvecklingen av svenska vattenkraft samt svenskt biobränsle, ett energislag var hållbarhet är hett debatterat bland forskare och samhället i stort. 

Hur möter vi målen om nettonollutsläpp på bästa sätt? Hur kan vi gå från ett kraftperspektiv till ett systemperspektiv? Hur påverkas Sveriges energipolitik av EU-regleringar och vilka möjligheter finns att hämta inom unionen? Hur ska vi ta till vara på ny forskning och ny teknik? I Altingets energipolitiska nätverk möts vi kring såväl gemensamma problem, lösningar och frågeställningar. Här går vi djupare än i den dagliga politiska debatten.

Nätverket är en möjlighet att möta nyckelaktörer inom energisektorn och samtidigt utbyta erfarenheter med likasinnade. Målsättningen är att skapa dialog i mötet med intressanta föredragshållare. 

Nätverket träffas vid fem tillfällen per år. Träffarna hålls på F7- Möten och Konferens på Fleminggatan 7 i centrala Stockholm och det finns självklart möjlighet att delta digitalt om du inte har möjlighet att komma till Stockholm av någon anledning. Träffarna inkluderar fika och gemensam lunch. 

 

 

Thomas Malmer 

Fast mötesledare är Thomas Malmer. Thomas är kommunikations- och managementkonsult med fokus på kunskapsekonomin. Thomas har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och förståelse mellan näringsliv, politik och forskning. Han driver kommunikations-, analys- och implementeringsprojekt, modererar och utvecklar. Egna bolaget heter Malmer Insight. 

 

Träffar under 2018
Träffar under våren 2019
Träffar under hösten 2019 och våren 2020

Träffar höst 2020 och vår 2021

 

Programmet för nätverkets kommande träffar uppdateras regelbundet här och kan ses nedan. 

 

 

Svenska kraftnät och Sveriges framtida kraftsystem 

Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska kraftnät. Foto: Johan Alp

I rapporten Systemutvecklingsplan 2022-2031 ger Svenska kraftnät sin bild av Sveriges framtida kraftsystem. Bilden inkluderar planer på reinvesteringar på ca 46 miljarder kronor för att tillmötesgå de förändringar som en framtida dubblerad elanvändning kommer att innebära. Omställningen och utvecklingen av det svenska energisystemet beskrivs involvera ett stort antal aktörer och påverkar direkt eller indirekt oss alla. Systemutvecklingsplanen ska enligt Svenska kraftnät därför ses som en del i en ökad dialog om allas våra gemensamma möjligheter och utmaningar i denna systemomställning. 

På dagens träff gästas nätverket av ingen mindre än Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe. Lotta kommer att berätta för nätverket om rapporten och Svenska kraftnäts syn på Sveriges framtida kraftsystem och de utmaningar som en systemomställning  innebär. 

F7, Fleminggatan 7, onsdagen den 15 februari 2023, kl.09.30-12.30*

*Med förbehåll för ändringar

 

 

 

Generaldirektör Robert Andrén från Energimyndigheten gästar

 

Robert Andrén, Generaldirektör på Energimyndigheten. Bild: Energimyndigheten.

Energifrågan kom att bli en av de mest diskuterade under valåret 2022, något som fick alla att tänka på elförsörjningens framtid. Sverige har även målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. Energimyndigheten är en av nyckelaktörerna på den svenska elmarknaden, med uppdraget att genomföra den satta energi-och klimatpolitiken. Vad gör Energimyndigheten för att skapa samverkan, lösa dagens energiproblem och vägleda den stora energiomställningen framåt?   

F7, Fleminggatan 7, tisdagen den 16 maj 2023, kl 09.30-12.30 

 

 

Dagens elkraftnät och framtidens elförsörjning 

 Lina Bertling Tjernberg

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH. Foto: Håkan Lindberg 

Energisystemet genomgår en global omställning. Vi har ett ökande energibehov samtidigt som vi har klimat- och energimål att möta i omställningen mot ett hållbart samhälle. Energikrisen har väckt en stor debatt kring elkraftnätets ovissa framtid, hur skapar vi en hållbar och långsiktig elförsörjning? Det existerar mycket tekniska lösningar redan idag, men som inte används i den utsträckning som skulle kunna vara möjlig. Hur skiljer vi på teknik och ekonomi? Hur samordnar vi politiken och får aktörer att agera och arbeta ihop? 

Träffen gästas av Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraft på KTH, som kommer att prata om just elkraftnätets framtid och dela med sig av sina tankar om dagens stora utmaningar på elmarknaden. Hon blev även utnämnd till årets Kraftkvinna 2021 och finns med på Maktlistan Energi 2022 som presenteras av Dagens Industri.  

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 31 augusti 2023, kl 09.30-12.30 

 

 

Energipolitiken – ett år efter valet 

Bild: FOI 

Nu har det gått drygt ett år sedan Sverige röstade i ett val där energifrågan kom att klättra nästan högst upp på agendan. Ord som elpriser, kärnkraft och klimatmålen var ständigt återkommande i debatten. Vi har nu en ny regering på plats. Under denna träff bjuder därför Altinget in talespersoner från både regeringspartier och oppositionen för att diskutera energipolitikens riktning ett år efter valet. Vad är politikernas mål för energipolitiken de kommande åren, och vad är deras lösning på energikrisen?  

F7, Fleminggatan 7, torsdagen den 19 oktober 2023, kl 09.30-12.30*

*Med förbehåll för ändringar
 

 

 

Övriga datum 2023: 

  • Tisdagen den 12 december 

 

Övriga datum 2024:

  • Onsdagen den 14 februari
  • Tisdagen den 14 maj
  • Torsdagen den 29 augusti
  • Torsdagen den 17 oktober
  • Tisdagen den 10 december

 

 

Är du intresserad av att veta mer eller delta? Kontakta Hampus Revland på hampus@altinget.se  eller telefon 073 069 78 81

Nätverket är förenat med en kostnad. 

 

Har du frågor, tips eller synpunkter på innehållet? Kontakta nätverkskoordinator Alexander Norrgrann på alno@altinget.se

 

 

 

Om Altinget 
Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår onlineplattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare. 

 

Vill du ha mer information om deltagande och pris?

Vi kontaktar dig gärna för att berätta mer.

Alexander Norrgrann

Nätverksansvarig

Jag kontaktar dig på vardagar mellan kl. 9-16

Coronaförbehåll vid nätverksmöten 

Mot bakgrund av covid-19 är det viktigt att alla känner sig trygga vid deltagande på våra nätverksmöten. Vi vidtar därför nödvändiga åtgärder och följer rekommendationerna från myndigheterna. Från och med oktober 2021 träffas vi fysiskt igen med möjlighet till digital närvaro om så önskas. 

Information från Folkhälsomyndigheten finns tillgänglig här. 

 

Om Altinget 

Altinget är ett prisbelönt, privatägt och partipolitiskt oberoende nyhetsmedium som grundades i Danmark år 2000 och har funnits i Sverige sedan 2014. Som en följd av ökad efterfrågan från våra läsare har vi utökat vår plattform med fysiska nätverk, som sammanför medlemmar i nätverksgrupper med fokus på olika sakpolitiska frågor. Man möts i ett förtroligt forum om aktuella, centrala politiska frågor under ledning av en väl insatt samtalsledare.

Våra nätverk