Debatt

Vill regeringen osynliggöra mäns våld mot kvinnor?

Regeringen är på väg att lämna den moderna och kunskapsbaserade förståelsen för mäns våld mot kvinnor. Det framgår av direktiven till en utredning som regeringen har tillsatt. Kvinnorörelsen kräver att politiken och arbetet mot våld och för jämställdhet ska utvecklas i stället för att avvecklas, skriver 31 kvinnoorganisationer.

I stället för att rasera grunden som politiken mot våld vilar på bör jämställdhetsminister Paulina Brandberg ägna sig åt att utveckla det i många avseenden framgångsrika arbetet så att målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kan uppnås, skriver debattörerna.
I stället för att rasera grunden som politiken mot våld vilar på bör jämställdhetsminister Paulina Brandberg ägna sig åt att utveckla det i många avseenden framgångsrika arbetet så att målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kan uppnås, skriver debattörerna.Foto: Lars Schröder/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Runt om i världen utsätts kvinnor och flickor för mäns våld. Våra kroppar misshandlas, våldtas och könsstympas. Vi blir förtryckta, hotade och trakasserade. Även i Sverige, ett av världens mest jämställda länder, är det våld som drabbar kvinnor för att de är kvinnor utbrett.

Ibland är det svårt att se de framsteg som gjorts. I Sverige är toleransen lägre och anmälningsgraden högre för vålds- och sexualbrott jämfört med i många andra länder. Här finns banbrytande kvinnofrids- och sexköpslagar. Sedan 40 år tillbaka finns kunskap om våldets mekanismer som arbetats fram genom forskning och av kvinnorörelsen inklusive landets kvinno-och tjejjourer.

Grunden i arbetet är vetskapen att det våld som kvinnor utsätts för, för att de är kvinnor, skiljer sig från andra former av våld, vilket kommer till uttryck i det jämställdhetspolitiska delmålet som säger att ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra”. Målet tydliggör att det är kvinnor som utsätts och att våldshandlingarna begås av män, vilket gör det möjligt att förebygga och bekämpa våldet och ge stöd till våldsutsatta.

Den jämställdhetspolitiska utredningen från 2005 som tog fram målet byggde vidare på den proposition som presenterats av regeringen Bildt 1994 där våld för första gången lyftes som ett jämställdhetsproblem. Denna syn på våld har alla regeringar oavsett färg ställt sig bakom, fram tills nu.

Jämställdhetsproblemen osynliggörs

Av direktiven till den utredning som tillsatts framgår att regeringen anser att målet borde bli tydligare och mer inkluderande, vilket inte kan tolkas som annat än att det ska göras könsblint. Tillsättande av utredningen är en del av en större backlash inom politik, förvaltning och praktiskt arbete där könade ord som ”kvinnor” och ”mammor” ersätts med könsblinda formuleringar som ”personer”, ”livmoderbärare” eller ”menstruerare”. Följden blir att vi kvinnor, våra livsvillkor och viktiga jämställdhetsproblem osynliggörs. När det gäller våldet osynliggörs också förövaren och mäns ansvar.

Målet om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är redan inkluderande, eftersom det omfattar en mängd olika former av våld så som sexuella trakasserier, prostitution och hedersrelaterat våld- och förtryck som inte ingår i det exkluderande begreppet ”våld i nära relationer”. Det vill säga våld som även lesbiska, bisexuella och transkvinnor utsätts för. Det är detta våld, som riktas mot kvinnor för att de är kvinnor, som jämställdhetspolitiken gjort till sin prioritet.

Behåll målen i sin nuvarande form

Och det är denna prioritering, att ta sikte på detta våld och inget annat, som ger målet dess skärpa. Snarare är begreppet ”våld i nära relationer” mer exkluderande eftersom det endast avser våld i relationer.

Vi menar, likt den senaste jämställdhetspolitiska utredningen från 2016, att målet bör behållas i sin nuvarande form. Våld i samkönade relationer, liksom andra former av våld i samhället, förtjänar egna strategier och kan inte användas som förevändning för att nedmontera jämställdhetspolitiken. I stället för att rasera grunden som politiken mot våld vilar på bör jämställdhetsminister Paulina Brandberg ägna sig åt att utveckla det i många avseenden framgångsrika arbetet så att målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kan uppnås.

Undertecknare

Susannah Sjöberg
Ordförande Sveriges Kvinnoorganisationer
Amineh Kakabaveh
Ordförande Varken hora eller kuvad
Annika Strandhäll
Ordförande S-Kvinnor
Astrid Carsbring
Aktivist Kvinnofronten
Birgitta Sevefjord
Ordförande Tantpatrullen
Britt-Marie Söderberg Torstensson
Ordförande, Winnet Sverige
Bulle Davidsson
Ordförande Kvinnor i Svenska kyrkan
Camilla Skyttman
Ordförande Women's rights watch
Camilla Wagner
Ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Cecilia Silfwerbrand
Ordförande Svenska Kvinnors Europa Nätverk
Elsy Hedlund
Ordförande Internationella Kvinnoförbundet
Emma Knaggård Wendt
Generalsekreterare Ownershift
Eva Skårner
Vice president Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Ewa Larsson
Ordförande Gröna Kvinnor
Gertrud Åström
Ordförande Östersjöfred
Gunnel Hall
Ordförande Kvinnor Kan
Ianthe Holmberg
Ordförande Svenska kvinnors vänsterförbund
Jenny Westerstrand.
Ordförande Roks - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
Jessica Smaaland
Ordförande FQ Forum Kvinnor och Funktionshinder
Katharina Berggren
Ordförande Birth Rights Sweden
Alexandra Charles von Hofsten
Ordförande 1,6 miljonerklubben
Kerstin Åkare
Ordförande DEA-föreningen
Malin Bergman
Ordförande Centerkvinnorna
Maria Rashidi
Ordförande Kvinnors rätt
Olga Persson
Ordförande Unizon
Sarah Kullgren
Ordförande Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Seyran Duran
Ordförande Kurdistans kvinnoförbund i Sverige
Susanna Udvardi
Verksamhetschef Freezonen
Susanne Hedman Jensen
Ordförande KSAN
Susanne Sznajderman-Rytz
Ordförande Federationen WIZO
Tina Kara
Ordförande TRIS – tjejers rätt i samhället

Nämnda personer

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister (L)
Master i juridik (Lunds uni., 2008)

Susannah Sjöberg

Ordförande Sveriges kvinnolobby, handläggare SKR
Fil. kand i statsvetenskap (Växjö uni., 2006), kurs om våld i nära relationer (Karolinska institutet, 2018)

Amineh Kakabaveh

Ordförande Varken hora eller kuvad (VHEK)
fil. mag. socialt arbete (Stockholms uni., 2005)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024