Utredning om personliga assistenter: "Katastrof för branschen"

ARBETSVILLKOR. En ny utredning visar att många personliga assistenter lider av otrygga arbetsvillkor. Bland annat föreslås skärpt arbetsrätt och att sjuklön ska betalas ut av arbetsgivare, trots låg assistansersättning.

– Det kan bli en katastrof för branschen, säger Cecilia Blanck, Arbetsgivarföreningen KFO.

– Personliga assistenter är en av Sveriges största yrkesgrupper och de gör oerhörda samhällsinsatser. Det är viktigt att alla som jobbar inom yrket ska ha schyssta arbetsvillkor, sa socialminister Lena Hallengren (S) när hon förra veckan tog emot utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1).

"Oro för att bli av med jobbet”

Utredningen bygger bland annat på en enkätundersökning med knappt 1000 av Sveriges cirka 100 000 personliga assistenter som visar att de flesta tycker om sitt arbete. Trots detta framträder arbetsvillkor, arbetsmiljö och arbetsuppgifter som tre tydliga problemområden, enligt utredaren Lars Lööw.

– Vår kartläggning visar att uppsägningstiden för personliga assistenter skiljer sig markant från resten av arbetsmarknaden. Vi kan konstatera att många assistenter upplever en oro för att bli av med jobbet, säger han till Altinget.

---

 

Källa: Enkätundersökning för utredningen Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor (SOU 2020:1).

---

I dagsläget äger arbetsmarknadens parter frågan, men regleringen av kollektivavtalen bygger på det regelverk som riksdagen har beslutat om.

– Det är många som är inblandade i frågan. Staten kan inte lagstifta om detta men behöver förmodligen skjuta till pengar.  Det behövs någon form av samtal kring det, säger Lars Lööw.

Förslag

I utredningen föreslås bland annat att:

  • regeringen inför krav på att arbetsgivare måste ha kollektivavtalsliknande villkor,
  • att Socialstyrelsen tar fram utbildnings- och kunskapsmaterial anpassat till personlig assistans,
  • privata assistansbolag får ansvar för sina assistenters sjuklönekostnader, och
  • att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) genomför tillsyn av hur egenvård och vård på delegation fungerar vid personlig assistans.

Huvudbudskapet

Lööw själv tycker att två delar av utredningen är extra viktiga.

– Vårt huvudbudskap till regeringen är, dels att se till att alla får möjlighet att få tillgång till relevant kunskap för att kunna göra sitt jobb eller leda assistans. Eller kunna förhålla sig till personlig assistans som anhörig, säger han, och fortsätter:

– Och dels att alla personliga assistenter ska få schyssta löner, försäkringar och pensionsvillkor. Det känns som ett minimikrav, så att inte oseriösa aktörer kan sko sig.

Omyndigförklarad bransch

Cecilia Blanck, ordförande i branschorganisationen KFO Personlig Assistans, ser positivt på utredningen men tycker att förslaget om att privata assistansbolag ska ansvara för sjuklön är utredningens skarpaste förslag.

Hon betonar att det har både en fram och en baksida.

– Ideologiskt och principiellt sett är det klart att det är viktigt. Det är ett omyndigförklarande av vår bransch att inte vi anses kunna ta ansvar för de första 14 dagarna precis som andra arbetsgivare har gjort, säger hon säger hon vid ett seminarium.

Förslaget kan bli en katastrof

– Förslaget om sjuklöner skulle få störst konsekvenser för branschen, säger Blanck och påpekar att förslaget funnits tidigare.

– Man har valt att inte genomföra det och jag misstänker att det beror på att regeringen har tyckt att det finns för stor ekonomisk osäkerhet att börja flytta på pengar.

Trots att utredningen föreslår att schablonen för assistansersättning ska öka är ersättningen långt ifrån tillräcklig, enligt Cecilia Blanck.

– Skulle vi göra så som utredningen föreslår skulle det innebära ytterligare en neddragning och ytterligare en katastrof för branschen, säger hon. 

 

Beslutskedja: Översyn av yrket personlig assistent

28/7
2018
15/1
2020
23/1
2020
23/6
2020
29/6
2020

Forrige artikel Hon leder projektet som ska hitta arbetsplatsen som passar alla Næste artikel Utredare vill att sjukförsäkringarna görs om Utredare vill att sjukförsäkringarna görs om
Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

RÄTTIGHETER. Enligt PRV bör små- och medelstora företag söka fler patent för att få bättre ekonomi. För dyrt, säger Småföretagarnas riksförbund. Konkurrensen med internationella storföretag är förödande och samordning från myndigheterna saknas.