Utredning om Brexits påverkan på trygghetssystemen

KORTNYTT. Konsekvenserna av Brexit för svenska myndigheter och personer som tar del av det svenska trygghetssystemet ska utredas. 

Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan får i uppdrag att göra utredningen som ska delredovisas till Socialdepartementet den 31 januari 2018, skriver regeringen i ett pressmeddelande. 

Idag regleras de nationella trygghetssystemen genom EU-samarbetet, och då Storbritannien och Sverige har en historia av ekonomisk rörlighet finns det ett stort behov av ett fortsatt fungerande trygghetssystem även efter ett brittiskt utträde ur EU.

– Sverige ska vara väl förberett när Storbritannien lämnar EU så att enskilda inte kommer i kläm och för att vi även i framtiden ska kunna ha ett stort utbyte mellan våra två länder, kommenterar socialminister Annika Strandhäll (S).

Login