Debatt

Unionen: Regeringens arbetsmarknadspolitik håller inte måttet

Vi har höga förväntningar på att regeringens vårdbudgetproposition visar tydliga ambitioner att fylla kompetensgapet i Sverige och säkerställa en välfungerande arbetsmarknad, skriver Peter Hellberg, ordförande Unionen.

Nedskärningen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste få ett stopp, skriver Peter Hellberg, ordförande Unionen.
Nedskärningen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken måste få ett stopp, skriver Peter Hellberg, ordförande Unionen.Foto: Peter Jönsson
Peter Hellberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen har varit allt för försiktig när det kommer till nödvändiga investeringar för konkurrenskraft och framgångsrik klimatomställning. Långsiktigt nödvändiga investeringar kan inte vänta.

Satsa på kompetens

Det är hög tid för regeringen att visa att satsningar på kompetens är en nödvändig del av lösningen för att säkerställa svensk konkurrenskraft och en rättvis och hållbar omställning. För att behålla ledartröjan som kompetensnation måste vi fortsätta vara innovativa, konkurrenskraftiga och trygga i en tid av omställning.

Att ge stöd till bostadsbyggande och en väl fungerande infrastruktur är helt avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Därför är det dags för regeringen att:

 1. Ge CSN mer resurser för att hantera omställningsstudiestödet
  Trygghetsöverenskommelsen innebär sedan juni 2022 en historisk förbättring av möjligheter att utveckla sin kompetens mitt i arbetslivet. Den förstärkning som kom i höstbudgeten räcker till att komma i kapp, men inte för att förbättra och öka tempot i ansökningsprocessen.
 2. Utveckla utbildningsutbudet
  Inför varaktiga öronmärkta resurser för utbildningar riktade till yrkesverksamma utöver det takbelopp som varje lärosäte har att använda. Innan ett nytt resurstilldelningssystem kommer på plats bör ett antal lärosäten ges anslag och uppdrag att redan höstterminen 2025 anordna kortare kurser som riktar sig till målgruppen yrkesverksamma som studerar med omställningsstudiestöd, och andra som behöver fort- och vidareutbildning. Behovet av och efterfrågan på utbildning för fördjupning inom områden yrkesverksamma tjänstemän arbetar med i dag, är mycket stort. Det handlar framför allt om möjlighet att bredda eller byta arbetsuppgifter, eller för att byta arbetsområde eller bransch.
 3. Förbättra valideringen av yrkeskompetens
  Att inte kunna omvandla och tillgodoräkna sig de kunskaper som införskaffats i arbetslivet skapar ett stort gap i kompetensmatchningen. Genom att validera yrkeskompetens, kan arbetsgivare få tillgång till rätt personer. Den som vill byta arbetsuppgifter eller bransch kan då vidareutbilda sig på ett träffsäkert och effektivt sätt. Validering av yrkeskompetens måste underlättas och ses som en naturlig del av en karriärutveckling.
 4. Investera i arbetsmarknadsutbildning riktad mot bristkompetenser
  Nedskärningen på den aktiva arbetsmarknadspolitiken som regeringen presenterade i den föregående budgeten måste få ett stopp.
 5. Förändra det finanspolitiska ramverket
  Möjligheten att lånefinansiera de stora behoven av infrastruktursatsningar och andra nödvändiga investeringar kopplat till klimat och energi måste öka. Att ge stöd till bostadsbyggande och en väl fungerande infrastruktur är helt avgörande för ett konkurrenskraftigt Sverige. Ett avlångt land med höga klimatambitioner, en aktiv regionalpolitik och som är helt beroende av exporten måste ha en infrastruktur i världsklass. Här finns mycket att göra för att ta igen år av eftersatt underhåll av transportinfrastrukturen.

Visa handlingskraft

Politik är att vilja och att ha förmåga att genomföra. Därför är det hög tid att öka takten så att Sverige fortsätter att vara ett land präglat av kompetensfokus, framtidstro, hög konkurrenskraft, innovationsförmåga och som även visar handlingskraft i den livsviktiga klimatomställningen. Höj ambitionerna, det är nödvändigt för Unionens medlemmar, löntagarna, arbetsgivarna och för samhället i stort.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024