Tyskland inte den förebild många tror

ARBETSMARKNAD. De tyska ”mini-jobben” har inte haft någon vidare positiv effekt om man ska tro TCO:s rapport ”Flawed Role Model” som har granskat hur framgångsrika dessa faktiskt har varit.

”Mini-jobs” är jobb som får betala högst €450 i månaden och är skattefria för den anställde. Det betalas in en klumpsumma som arbetsgivaravgift och det är också väldigt enkelt att anställa med denna arbetsform. Just dessa ”mini-jobs” menar Göran Zettergren är den stora skillnaden mellan arbetsmarknaderna i de båda länderna. De har lett till att det i Tyskland har vuxit fram en låglönemarknad vilket vi inte har sett i Sverige.

Göran Zetterström, chefsekonom på TCO och rapportförfattare menar att det visserligen har lett till högre sysselsättning och en lägre arbetslöshet, men det har inte bara varit positivt. Löneutvecklingen har under de senaste 20 åren i princip stått still i Tyskland, medan den i Sverige har vuxit med 40 procent i jämförelse. Detta är delvis på grund av den låglönemarknad som vuxit fram eftersom jobben inte har blivit de instegsjobb som skulle slussa människor vidare.

– Av alla som är anställda inom hotel och restaurang så är 49 procent anställda i mini-jobs, sade Göran Zetterström och menar att även om sysselsättningen har ökat så har antalet arbetade timmar minskar för att företag har anställt fler personer för att göra ett jobb.

Login