Trots högre utbildning tjänar kvinnan mindre än sin manliga partner

KORTNYTT. Trots att allt fler kvinnor har högre utbildning och yrkesstatus tjänar kvinnor mindre än sin manliga partner, visar en ny avhandling vid Stockholms Universitet. 

De senaste femtio åren har andelen som skaffat sig högskoleutbildning tredubblats bland kvinnorna och fördubblats bland männen. Majoriteten av kvinnorna med högskoleutbildning har en partner utan högskoleutbildning. 

I en ny avhandling i sociologisk demografi framgår att, trots högre utbildning och yrkesstatus, tjänar kvinnorna i snitt 15 procent mindre än mannen i heterosexuella par där endast kvinnan har högre utbildning.

I par där båda har högre utbildning är inkomstskillnaden ännu större, där tjänar kvinnan i snitt 20 procent mindre än mannen.

Login