Tillväxtverket ska hitta fler vägar till ökad sysselsättning

KORTNYTT. Regeringen ger Tillväxtverket i uppdrag att hitta fler vägar till arbetsmarknaden för långtidsarbetslösa och nyanlända.

Tillväxtverket får 50 miljoner kronor under år 2018 och ytterligare 60 miljoner för år 2019 och 2020 för uppdraget där samråd med Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen ingår. Insatsen hoppas regeringen ska stärka etableringen på arbetsmarknaden av nyanlända och långtidsarbetslösa i enlighet med regeringens mål för sysselsättning. 

Läs också: Fem anställningsstöd blir ett - introduktionsjobb

– Utgångspunkten är företagens behov och att målgruppen kommer i arbete. Vi ser gärna att en del av medlen används till projekt där arbete kombineras med utbildning, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), i ett pressmeddelande.

Login