Stockholm föreslås få arbetsmiljöcentrum

ARBETSMILJÖ. Ett nytt nationellt centrum för utvärdering av arbetsmiljö bör placeras i Stockholm, antingen som egen myndighet eller under Stockholms Universitet. Det förslaget presenterade regeringens särskilda utredare idag.

När Arbetslivsinstitutets lades ner 2007 övergick ansvaret över arbetsmiljöforskningen till universitet och högskolor. Men påtryckningar på att starta upp ett nationellt samverkande organ har funnits och Maria Stanfors fick under förra året uppdraget att utreda var och hur ett sådant skulle kunna upprättas och under tisdagen överlämnade hon sina förslag till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

– Det här bottnar i en lång diskussion om behovet av en samlande samordnande aktör som idag saknas i Sverige. Det här är en brist som upplevs inte minst av arbetsmarknadens parter som utför väldigt mycket av arbetsmiljöarbetet, säger Stanfors under pressträffen.

En placering vid någon av de myndigheter som sysslar med arbetsmiljö och analys diskuteras i betänkandet men föreslås inte - Arbetsmiljöverket har redan många uppdrag på sitt bord och att centrumet bör vara frikopplat från Arbetsmiljöverket som är en central aktör inom området. Även Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering avskrivs. Anledningen är att myndigheten är för liten, redan har ett omfattande uppdrag och att förändringen som ett nytt uppdrag skulle innebära skulle vara negativa för IFAU. 

Login