Statens tjänstemän allt sjukare

SJUKFRÅNVARO. Sjukfrånvaron bland statens anställda har ökat under de senaste fem åren. Kvinnornas sjukfrånvaro ökar snabbare och är nu mer än dubbelt så hög som männens, enligt en rapport från Statskontoret.

Äldre statsanställda är sjukare än yngre. Och kvinnorna är sjukare än männen. Skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro har inte varit så stor under de senaste fem åren som den var år 2015, enligt rapporten. Under år 2015 var kvinnornas sjukfrånvaro 5,3 procent av tillgänglig arbetstid och männens 2,5 procent.

Den totala sjukfrånvaron för anställda inom staten har successivt ökat år för år sedan år 2011, enligt Statskontorets statistiksammanställning. Från 2,9 år 2011 till 3,9 procent år 2015.

Försvarsmyndigheterna friskast 

Friskast är de statliga tjänstemännen som är anställda på de olika försvarsmyndigheterna, 2,3 procent år 2015. Uppdelat på kön har dock de olika utbildningsmyndigheterna (här ingår lärosätena) de lägsta siffrorna, 3,8 procent för kvinnorna och 1,5 procent för männen.

Tre stora myndigheter med höga siffror

Sjukast är de anställda på myndigheterna inom gruppen "social skydd inklusive hälso- och sjukvård" (6,3 procent). I gruppen ingår de rena vårdmyndigheterna, men också de stora myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket. Alla tre har stora skillnader i sjukfrånvarotalen för sina kvinnliga respektive manliga anställda under år 2015:

  • Arbetsförmedlingen hade 6,8 procents sjukfrånvaro, kvinnor 8,0 procent och män 4,5
  • Försäkringskassan hade 6,2 procents sjukfrånvaro, kvinnor 7,1 procent och män 3,3
  • Migrationsverket hade 5,3 procents sjukfrånvaro, kvinnor 6,3 procent och män 3,6

I Statskontorets regeringsuppdrag ingick endast att sammanställa statistiken, inte att söka förklaringar bakom siffrorna. I oktober ska Statskontoret återkomma med en analys av hur statens myndigheter arbetar med att förebygga sjukfrånvaron bland sina anställda.

Forrige artikel Bakslag för EU-förslag om arbetskraft Bakslag för EU-förslag om arbetskraft Næste artikel OECD: OECD: "Lärlingsplatser en outnyttjad resurs"
Machokulturen inom byggbranschen hindrar utveckling

Machokulturen inom byggbranschen hindrar utveckling

JÄMSTÄLLDHET. Under de senaste åren har medvetenheten om jämställdhet bland cheferna inom byggbranschen ökat dramatiskt. Dock uppfattar kvinnorna arbetsklimatet som betydligt sämre än männen. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

Tobias Baudin: Undersköterskor och vårdbiträden går först

Tobias Baudin: Undersköterskor och vårdbiträden går först

INTERVJU. Äldreomsorgen får medvind när regeringen miljardsatsar på äldreomsorgen. Kommunals ordförande Tobias Baudin vill höja statusen på äldreomsorgen med bättre löner och villkor. Att tala svenska är en förutsättning för självständigt arbete, menar han.