Statens servicecenter tar över kundtorgstjänsten från AF

SERVICE. Arbetssökande och arbetsgivare kan i dag genom spontanbesök på Arbetsförmedlingens kundtorg få hjälp med enklare ärenden. Efter en överenskommelse ska nu Statens servicecenter ta över denna tjänst. 

Den 2 juli 2019 tecknades en överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter som innebär att Arbetsförmedlingens tjänst med kundtorg nu kommer att tas över av Statens servicecenter.

– Samarbetet med Statens servicecenter är ett viktigt led i vårt arbete med att säkerställa en lokal närvaro i hela landet. Med samarbetet kan vi genom servicekontoren erbjuda kunderna generösare öppettider på fler platser i landet än vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda med nuvarande kontorsnät, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar, i ett pressmeddelande.

Redan nu bedrivs en sådan verksamhet på servicekontoren i Hässleholm, Motala, Skellefteå, Strömstad, Söderhamn och Växjö.

Login