Debatt

Stärk kompetensförsörjningen med ett starkare EU-samarbete

För att säkra hållbar tillväxt, främja innovation och stärka vår internationella konkurrenskraft, är det helt centralt att lyckas med kompetensförsörjningen. Låt 2023, Europaåret för kompetens, bli mer än bara en pr-kampanj, skriver företrädare för Centerpartiet.

Sju av tio företagare har det svårt att rekrytera medarbetare. Ett stort hot mot konkurrenskraften, skriver debattörerna.
Sju av tio företagare har det svårt att rekrytera medarbetare. Ett stort hot mot konkurrenskraften, skriver debattörerna.Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Abir Al-Sahlani
Jonny Cato
Niels Paarup-Petersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

EU-samarbetet har möjliggjort en hel kontinents livsresa. Från krigets ruiner till en av världens största ekonomier. Men fri rörlighet, enklare regler och vassare handelsavtal tjänar ingenting till om vi inte har människor bakom det. Utan våra forskare, entreprenörer, kassörer, ingenjörer, sjuksköterskor och lastbilsförare stannar allt.

2023 är Europaåret för kompetens. Samtidigt har sju av tio företag svårt att rekrytera medarbetare. Detta är ett stort hot mot vår konkurrenskraft. Konkurserna ökar, framför allt i byggbranschen, hotell och restaurang samt i handeln – sektorer som parallellt tampas med kompetensbrist. Regeringen påstår sig kämpa för vår konkurrenskraft, men eftersom de är helt i klorna på Sverigedemokraterna läggs bara förslag som ger rakt motsatt effekt. Höjda arbetsgivaravgifter och minskad arbetskraftsinvandring bidrar knappast till svensk tillväxt. Bara en höjning av lönegolvet för arbetskraftsinvandrare väntas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor.

För att säkra hållbar tillväxt, främja innovation och stärka vår internationella konkurrenskraft, är det helt centralt att lyckas med kompetensförsörjningen. Men det är lika viktigt ur ett individperspektiv att varje människa har förutsättningarna att göra just sin livsresa. Det ligger i Sveriges egenintresse att göra allt för att innevarande år blir mer än en pr-kampanj.

Här är Centerpartiets förslag för att stärka kompetensförsörjningen.

Förbättrad arbetskraftsinvandring

Företagens behov, inte statliga pekpinnar som lönegolv eller arbetsmarknadsprövningar, ska styra rekryteringen av utländsk arbetskraft. Fusk och utnyttjande ska motverkas. Vi vill se ett särskilt uppehållstillstånd för talanger, som företagare kan använda sig av om de vill undersöka möjligheterna att driva näringsverksamhet i Sverige.

Arbete ska löna sig

Satsa på reformer som gör skillnad på riktigt, som får unga i arbete, utvecklar enskildas kompetens och företagens konkurrenskraft

Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till jobb. Centerpartiet prioriterar därför sänkt skatt för dem med lägst inkomst. Vi vill öka chanserna för långtidsarbetslösa att komma i jobb genom att helt slopa arbetsgivaravgiften för denna grupp. Därtill vänder vi oss emot regeringens höjning av arbetsgivaravgiften för unga och föreslår i stället en sänkt arbetsgivaravgift, för unga, retroaktivt från 1 april 2023. Det är ett verktyg som ökar BNP, mildrar lågkonjunkturen och samtidigt sänker inflationstrycket.

EU-samarbeten med tredje land

En EU-talangpool där tredjelandsmedborgare kan söka jobb hos europeiska företag som letar arbetskraft utomlands kan främja matchningen på den svenska arbetsmarknaden än mer. Parallellt förhandlas talangpartnerskap med bland annat Egypten, Marocko och Tunisien för att främja laglig migration i syfte att arbeta i EU. Vi vill att både talangpool och talangpartnerskap blir permanenta EU-lösningar. Vi vill också se fler gemensamma riktlinjer, även för tredjelandsmedborgare, för att bedöma kompetenser som inte nödvändigtvis är hela utbildningar och som kan komplettera dagen system med validering av olika utbildningar.

Tänk nytt, tänk enkelt, tänk jobb

Etableringsjobben är en subventionerad anställningsform riktad mot nyanlända och långtidsarbetslösa. Tyvärr har införandet av etableringsjobb fastnat hos regeringen, trots ett färdigt avtal mellan arbetsmarknadens parter. Regeringen verkar hållas i baklås av SD. Etableringsjobben måste komma på plats nu, och de bör utökas till att gälla bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal.

En mer jämlik skola som ger rätt kompetens

För att kunna göra en livsresa måste du ha samma förutsättningar oavsett var i landet du bor. I Centerpartiets vårbudget la vi fram en lärarmiljard för att hjälpa skolorna ur den ekonomiska krisen. Skolor ska inte behöva säga upp behöriga lärare och små skolor på landsbygden som har det särskilt tufft behöver extra medel. Centerpartiet vill utöka resurserna till det omställningsstudiestöd vi varit med och drivit igenom. Då kan fler utbildningsplatser skapas, myndighetshandläggning gå snabbare och fler få chansen att göra sin livsresa.

Precis som EU-samarbetet möjliggjort för människor att drömma och utvecklas, så ska Sverige bli världens bästa land för livsresor. Låt därför Europaåret för kompetens bli mer än en pr-kampanj. Satsa på reformer som gör skillnad på riktigt, som får unga i arbete, utvecklar enskildas kompetens och företagens konkurrenskraft – så säkrar vi Sveriges kompetensförsörjning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024