Småföretag har inte råd med patent – saknar samordning

RÄTTIGHETER. Enligt PRV bör små- och medelstora företag söka fler patent för att få bättre ekonomi. För dyrt, säger Småföretagarnas riksförbund. Konkurrensen med internationella storföretag är förödande och samordning från myndigheterna saknas.

En färsk EU-rapport från EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO visar att det finns ett starkt samband mellan de bolag som skyddar sina immateriella tillgångar och ekonomiskt välstånd. Studien har gjorts i 28 EU-länder med 127 000 företag.

Enligt rapporten har små och medelstora företag (SME) med någon form av immateriellt rättsligt skydd 68 procent högre avkastning per anställd än företag utan.

Enligt Patent- och registreringsverket (PRV) har dock “tyvärr få mindre företag skydd för sina immateriella rättigheter”.

Login