SKL kritiserar regeringens bidrag till äldreomsorgen

STATSBIDRAG. Regeringens kortsiktiga statsbidrag till äldreomsorgen ger kommunerna tillfälligt stöd men skapar också problem när stödet försvinner, enligt en rapport från Statskontoret. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL, efterlyser mer långsiktiga satsningar.

Totalt 7 miljarder kronor satsade regeringen på ett riktat statsbidrag till äldreomsorgen mellan åren 2015 och 2018.

Syftet med medlen var att bidra till att öka äldreomsorgens kvalitet, öka äldres trygghet samt förbättrad arbetsmiljö för de anställda. Dessutom ville regeringen öka förutsättningarna för en likvärdig, jämlik och jämställd äldreomsorg. Statskontoret bedömer att satsningen delvis har haft positiva effekter men har synpunkter på hur bidraget utformats och hur Socialstyrelsen har hanterat administrationen.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL (Sveriges kommuner och landsting) är kritisk till att satsningen var ännu ett tillfälligt bidrag när svensk äldreomsorg istället behöver långsiktighet och kontinuitet för att förbättra sin verksamhet.

Login