Samhalls vd om kritiken: ”Håller till stor del med”

Statliga Samhall AB hade redan börjat ett förändringsarbete innan den omfattande kritiken kom i våras. ”Jag håller till stor del med om Riksrevisionens synpunkter. De bekräftar behovet av den nya riktning som Samhall har tagit sen två år tillbaka”, säger vd Sara Revell Ford.

Samhall
ska komma i fråga först när alla andra alternativ är uttömda. Därför menar Samhalls vd Sara Revell Ford att de inte vänder sig till samma målgrupper.<br>
Samhall ska komma i fråga först när alla andra alternativ är uttömda. Därför menar Samhalls vd Sara Revell Ford att de inte vänder sig till samma målgrupper.
Foto: Oskar Omne
Anders Gustafsson

Riksrevisionen skrev i sin granskning bland annat att Samhall brister när det gäller att ge utvecklande arbeten till sina anställda och att ”Samhall inte uppfyller hela sitt samhällsuppdrag”.

Läs också

– Samhalls nya riktning handlar för det första om ett ökat fokus på medarbetare och utveckling av arbetsmiljön, att varje person får anpassningar som utgår från individen. För det andra handlar det om en ökad transparens kring hur vi gör affärer. Men det kommer att ta tid innan det får genomslag fullt ut, säger Sara Revell Ford till Altinget.

Lägger underbud

Konkurrensverkets utredning visade att Samhall lägger underbud vid upphandling av städtjänster.

Kritiken mot att ni snedvrider konkurrensen har funnits länge, men så sent som i mars i år förnekade ni detta?

– Både Konkurrensverket och EU-kommissionen har granskat det här tidigare. Då har de inte funnit att så är fallet. Men tidigare i vintras tillsatte vi en intern arbetsgrupp som gick igenom alla avtal, och där såg vi en del frågetecken i enskilda avtal och rutiner. Därefter, i juni, riktade Konkurrensverket hård kritik där de menade att Samhall inte har marknadsmässiga priser. Vi kommer att vidta fler åtgärder, säger Sara Revell Ford.

Frågetecknen efter den interna utredningen fick henne att tillsätta en extern granskning. Den kommer att utföras av revisions- och konsultbolaget EY.

Kritik från idéburna

När civilekonomen Sara Revell Ford utsågs till vd för två år sedan, hade hon 15 års erfarenhet från näringslivet och 10 års erfarenhet från civilsamhället. Bland annat har hon varit nationell chef för Röda korset, samt generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Med tanke på dina år i civilsamhället, vad tänker du när även idéburna aktörer som Skoopi och Wiljagruppen kritiserar er för att konkurrera ut dem?

– Civilsamhället bidrar med både kompetens och engagemang. Sedan tror jag att det är viktigt att komma ihåg att vi inte vänder oss till samma målgrupp. Samhall ska komma i fråga först när alla andra alternativ är uttömda.

Finns det någon del av Riksrevisionens kritik som du inte håller med om?

– Jobb är i sig utvecklande för den som aldrig har haft ett eller har stått utanför arbetsmarknaden länge. Det ger lön, sammanhang och rutiner. Jag tycker inte att man lyfter fram det tillräckligt, säger Sara Revell Ford.

Vilka åtgärder är det ni redan har vidtagit, och vilka är det ni planerar vidta?

– För att ge ett exempel: Inom området arbetsmiljö så har vi startat pilotprojekt för hur vi kan få färre medarbetare per arbetsledande chef.

Enligt Riksrevisionen är övergångarna till den reguljära arbetsmarknaden ett problemområde. Ägaranvisningen har ett mål på 1 500 personer som har gällt sedan 2018. Är inte detta en av era viktigaste uppgifter?

– Vårt uppdrag är att ge medarbetare utveckling och arbete. För en del ger det möjligheten att få jobba på den reguljära arbetsmarknaden, men för andra är det utveckling inom Samhall – och det är också viktigt.

– Vid internationella jämförelser är vi i absolut världsklass när det gäller övergångarna. För många är risken att verksamheterna blir isolerade och att medarbetarna senare därför inte kan kliva in på ordinarie arbetsmarknad. Men hos oss kan man visa på en anställningsbarhet, säger Sara Revell Ford.

Under 2022 var 863 000 personer inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och av dessa hade 162 054 en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Samhall har i dag 24 000 anställda inom det arbetsmarknadspolitiska uppdraget.

Nämnda personer

Sara Revell Ford

Vd Samhall
Civilekonom (Uppsala uni. 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024