Riksrevisionen ska granska rut-avdraget

KORTNYTT. Syftet med rut-avdraget var att motverka svartjobb, göra det möjligt att arbeta mer och samtidigt ha mer tid för familjen, samt ge fler jobb till lågutbildade, nu ska det undersökas om så har varit fallet. 

Det är i dagsläget omöjligt att säga om rut-avdraget haft denna effekt eftersom inga heltäckande studier gjorts men nu ska Riksrevisionen granska avdraget.

"Vi har i dag mycket begränsade kunskaper om huruvida skatteavdraget ger de effekter som avsågs när det infördes", säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Frågorna som Riksrevisionen ska besvara är om de som köper rut-tjänster ökat sitt betalda arbete, om avdraget lett till ökad sysselsättning och hur statsfinanserna påverkats.

Login