Positiva handelsvindar i EU tack vare Trump

HANDEL. I och med USA:s mer protektionistiska politik ökar möjligheten för EU att sluta globala handelsavtal.

EU och dess handelskommissionär Cecilia Malmström arbetar för fullt med handelsavtal med bland annat Japan, Mexico och Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay, Uruguay och Venezuela). Förhoppningen är att de ska vara klara innan jul. Tidigare i år slöts ett frihandelsavtal med Kanada. Däremot har förhandlingarna med USA om det så kallade TTIP-avtalet pausats sedan Donald Trump tillträdde presidentposten.

Trumps protektionistiska inställning gör samtidigt att länder som är intresserade av frihandel nu ser EU som ett bättre handelsalternativ.

– Land efter land vänder sig till EU, säger Cecilia Malmström, handelskommissionär.

Login