Polisen får bakläxa från JO

KORTNYTT. Efter en omfattande utlänningskontroll på en byggarbetsplats i centrala Stockholm får polisen bakläxa av Justitieombudsmannen (JO) som anser att de inte redogjort för sitt uppdrag tillräckligt väl. 

Utlänningskontrollen skedde i maj 2017 på en byggarbetsplats i centrala Stockholm. Polisen spärrade av hela området och kontrollerade identiteten på över 200 personer. Kontrollen visade att 14 av arbetarna inte hade rätt att jobba i Sverige. Efter kontrollen anmälde en byggarbetare Polismyndigheten till JO för att byggarbetaren ansåg att polisens agerande hade varit kränkande. 

Nu har JO kommit med ett utlåtande. Polisen får ett påpekande av JO för att de hade uppgett att de var på platsen för att hjälpa Arbetsmiljöverket i en arbetsplatskontroll. Polisen genomförde dock en utlänningskontroll samtidigt utan att meddela det. JO menar att berörda personer måste informeras om att det handlar om en sådan kontroll.

Regelverket har sedan insatsen ändrats så Polismyndigheten får enklare att genomföra arbetsplatskontroller. 

Login