Machokulturen inom byggbranschen hindrar utveckling

JÄMSTÄLLDHET. Under de senaste åren har medvetenheten om jämställdhet bland cheferna inom byggbranschen ökat dramatiskt. Dock uppfattar kvinnorna arbetsklimatet som betydligt sämre än männen. Det visar en ny rapport från Byggcheferna.

Samhällsbyggnad är en av Sveriges mest mansdominerade branscher, där endast 1,7 procent av yrkesarbetare inom byggsektorn utgörs av kvinnor, enligt fackförbundet Byggnads statistik.

Trots en ökad medvetenhet om jämställdhet de senaste åtta åren vittnar både män och kvinnor om sexuella trakasserier och härskartekniker och att det gäller att "klara hårda tag" för att passa in på arbetsplatsen. 

Siffran är dock betydligt högre bland de kvinnliga cheferna som vittnar. 

Login