M: Riksrevisionens rut-rapport har feltolkats

SKATTELÄTTNADER. Riksrevisionens granskning av rut-avdragets grad av självfinansiering visar på miljardförluster för staten. Ändå vidhåller Moderaterna att reformen är bra.

– Kvinnor som vill göra karriär och arbeta mer ska ha möjlighet till det, säger Niklas Wykman (M) till Altinget.

När rut-avdraget infördes 2007 sa alliansregeringen att reformen skulle vara självfinansierad. Men Riksrevisionens granskning visar på miljardförluster för staten.

– Det är en effektiv samhällsekonomisk reform, vilket även framgår av rapporten. Riksrevisionen räknar dessutom på en högre självfinansieringsgrad på sättet de räknar på än vad finansdepartementet själva har gjort. Alla sådana här beräkningar har en viss osäkerhet, och tolkningen av den här rapporten är inte helt korrekt, säger Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna, till Altinget.

Moderaterna är nöjda med resultaten från granskningen och menar att Riksrevisionens rapport är i linje med andra utvärderingar som gjorts av rut-avdraget.

Login