M-ledamot: Varje dold skattekrona är ett bedrägeri

DEBATT. Att veta vad vi betalar i skatt är en demokratisk fråga. Makthavarna måste sluta lura det svenska folket och börja spela med öppna kort genom att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt, skriver Ida Drougge (M).

Ida Drougge (M)
Riksdagsledamot 


I dag underskattar tre av fyra hur mycket skatt de betalar. Det är ett demokratiskt problem. Om du varken vet hur mycket du betalar i skatt eller vad de välfärdstjänster du använder har för faktiskt kostnad, hur ska du då kunna bedöma värdet av vår välfärd? Att veta vad vi egentligen betalar för exempelvis våra vårdcentralsbesök är därför en demokratisk fråga.

Gustav Möller, tidigare socialdemokratiskt minister, uttryckte de bevingade orden ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”. I samma anda är också varje dold skattekrona ett bedrägeri av folket.

Oöverstigligt hinder 

Du skattar minst 50 procent varje månad på det du tjänar, och drygt hälften av den skatten döljs på olika sätt. Det är nästan så att man kan tro att vänsterpartierna förstår att om människor insåg vad de betalade i skatt varje månad skulle missnöjet bli ett oöverstigligt hinder för målsättningen att höja skatten ytterligare.

Skapa synlighet

En av de högsta dolda skatterna i Sverige är den drygt 30-procentiga arbetsgivaravgiften som adderas på din lön. Att göra den synlig för medborgarna vore ett viktigt första steg mot att tydliggöra och skapa synlighet i skattesystemet.

Oavsett vad man anser om Sveriges totala skattenivå eller nivån på inkomstskatt, borde man vara för att skatten är transparent. Detta är också något som riksdagens skatteutskott uttryckt sin sympati för i det betänkande som behandlar riksdagsmotioner på temat, men utan att för den skull vilja ändra någonting.

Spela med öppna kort 

Detta kan göras på flera sätt, men många traditionella förslag är tyvärr daterade. Att till exempel skriva ut arbetsgivaravgiften på lönespecifikationen är inte fel, men har en oklar effekt. Hur många tittar på sin lönespecifikation varje månad, och hur många läser igenom och noterar det finstilta?

Ett mer effektivt sätt att synliggöra skatten och spela med öppna kort vore därför att konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt, en skattesats de allra flesta har koll på, och att den drogs av från lönen på samma sätt som i dag. 

Alltid skatt

Men är inte arbetsgivaravgiften en avgift, undrar då en del. Nej, minst 30 procent av arbetsgivaravgiften är alltid skatt, och exakt hur stor andel av arbetsgivaravgiften som ytterligare bör beskrivas som skatt beror på hur hög inkomst du har och om du slår i maxtaket på de belopp du senare skulle kunna få ut av försäkringarna.

Riskerar att vilseleda 

De försäkringar som delar av arbetsgivaravgiften går till finansieras sedan inte enbart av avgifterna utan finansieras också genom annan skatt. Detta förvirrar och riskerar att vilseleda ytterligare. Dessutom är varken försäkringarna eller arbetsgivaravgiften frivilliga, utan någonting som alla som arbetar måste betala en viss procent av sin bruttolön till.

Allt detta tillsammans gör att arbetsgivaravgiften som helhet kan anses, och bör vara en skatt, i stället för att som i dag benämnas som en avgift.

Visa folket 

När människor blir lurade känner de ofta förakt för den de luras av. Att bedra svenska folket är därför ingen god idé och riskerar att minska legitimiteten för hela vårt system. Det är därför dags att kalla en spade för en spade: gör om arbetsgivaravgiften till den skatt som den egentligen är, och visa den för det svenska folket.

Forrige artikel Skandia: Hallengren (S) bör växla upp det förebyggande arbetet Skandia: Hallengren (S) bör växla upp det förebyggande arbetet Næste artikel Arbetsmarknad – mest lästa debatterna år 2019 Arbetsmarknad – mest lästa debatterna år 2019
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.