Längre arbetsliv påverkar inte pensionsålder

KORTNYTT. Vi jobbar längre innan vi går i pension, men uttaget av pension ligger fortfarande strax under åldern 65, visar ny statistik från Pensionsmyndigheten.

Den stabila ökningen av utträdesåldern som pågått sedan år 1994 fortsätter. År 2017 var utträdesåldern, alltså den ålder då man i genomsnitt lämnar förvärvsarbetet, 64,0 år. Den är något högre bland män jämfört med kvinnor, visar en rapport från Pensionsmyndigheten.  

– Vi kan än en gång konstatera att även om vi jobbar allt längre, så höjs inte den genomsnittliga pensionsåldern, säger Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef, i ett pressmeddelande.

Utträdesålder fortsätter att öka. Samtidigt ligger medelåldern för uttag av ålderspension relativt stabilt på åldern 64,6. Detta förklaras genom minskade förtidspensioner och att allt fler arbetar i högre åldrar och tar ut sin ålderspension senare. Män jobbar cirka 1 år längre än kvinnor. 

Login