Kunskaperna brister om hbtq-personers arbetsmiljö

ARBETSLIV. Mycket tyder på att hbtq-personer har sämre arbetsvillkor än genomsnittet. Den slutsatsen drar regeringen och ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om hbtq-personers situation på jobbet.

När utredaren Ulrika Westerlund presenterade sitt slutbetänkade Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för två år sedan, var en av slutsatserna att kunskaperna om arbetsvillkoren för transpersoner behöver stärkas.

Det var en slutsats som fick stöd när regeringen skickade ut utredningen på remiss. LO såg behov av ökade kunskaper och stärkt arbetsmiljöarbete. Antidiskrimineringsbyrån i Uppsala  skrev att kunskapsbristen hos arbetsgivare och fackförbund är anmärkningsvärt stor.

"Vi välkomnar därför särskilt förslagen om kunskapsspridande insatser om detta då vi tror att det kan få en faktisk effekt för många människor även på kort sikt" skrev organisationen i sitt yttrande.

Login