Debatt

KD: Så vill vi främja ett stärkt civilsamhälle 

Det kan låta på vissa som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom det offentliga eller det individuella. Vi menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för medmänsklighet, demokrati och ett fungerande Sverige, skriver Roland Utbult (KD).

Det civila samhället är en av samhällets grundbultar, skriver debattören.
Det civila samhället är en av samhällets grundbultar, skriver debattören.Foto: Erik Mårtensson/TT
Roland Utbult
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Det ideella engagemanget är högt och stabilt. 51 procent av den vuxna befolkningen utförde ideellt arbete vid något tillfälle under 2019, enligt en rapport från Ersta Sköndal Bräcke Högskola. För oss kristdemokrater är det civila samhället en av samhällets grundbultar – familj, idrottsföreningar, kyrkor, idéburna sociala organisationer med flera.

Ideella aktörer har gjort avgörande insatser under pandemin. Trots att de drabbats hårt av restriktioner som påverkat ekonomin fortsätter de att bidra. Det kan låta på vissa som om civilsamhället bara är en fritidsaktivitet, ett litet sidospår till det som sker inom det offentliga eller det individuella.

Vi menar att civilsamhället är något mycket viktigare. Det är här grunden läggs för medmänsklighet, demokrati och ett fungerande Sverige. Kristdemokraternas politik strävar alltid efter att stärka det civila samhället och därmed de mellanmänskliga kontakterna. Den mest grundläggande gemenskapen är familjen. I denna lilla grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ta ansvar.

Höj taket för gåvoskatteavdraget

Bland våra viktigaste förslag för ett stärkt civilsamhälle är att värna ideellt engagemang genom gåvoskatteavdraget. Vi menar att staten måste uppmuntra all form av hjälp och därför vill vi att fler organisationer ska berättiga till gåvoskatteavdrag. Vi vill sänka den undre beloppsgränsen för varje enskild gåva, höja taket samt förenkla administrationen för de berörda organisationerna.

Kulturcheckar ett slöseri

Vi kristdemokrater anser att regeringens utredares förslag till satsning på kulturcheckar på 150 kronor till alla över 18 år är slöseri med skattepengar. Inte heller gör regeringen tillräckligt i budgeten för att fler barn och unga ska få ta del av kultur- och fritidsverksamheter.

Vi vill i stället införa ett fritidskort till alla barn mellan årskurs 2 och 9, laddat med ett ekonomiskt stöd för deltagaravgifter i ledarledda aktiviteter i det svenska föreningslivet och kulturskolan. Stödets storlek kommer att variera utifrån hushållets ekonomi. De flesta barn kommer att få 500 kronor i stöd per år, men för de som finns i hushåll i ekonomisk utsatthet kommer ett betydligt högre belopp på runt 2 500 kronor att ges.

Låt idéburna aktörer ta plats

Vi vill säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart och betydelse i utredningar och regelgivning. 

Vi vill gärna att civilsamhällets aktörer tar större plats i samhället. Inom vård och omsorg är inslaget av idéburna aktörer i internationell jämförelse litet. Ser man på välfärdsutförandet i Sverige totalt sett står den idéburna sektorn för knappt tre procent. För att ge förbättrade förutsättningar för civilsamhället att ta större plats vill vi säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart och betydelse i utredningar och regelgivning.

Vidare ser vi gärna att fler sociala företag växer fram, och då gärna arbetsintegrerande eftersom dessa sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för arbetssökande. Vi vill även att regelverk tar hänsyn till och underlättar för ideella aktörer, att statistiken förbättras, underlätta för civilsamhället att delta i upphandlingar samt möjliggöra för IOP i lagstiftning.

Förslag för ett stärkt civilsamhälle

Detta är några av våra förslag för ett stärkt civilsamhälle:

  • Skattereduktion för gåvor – undre beloppsgräns för varje enskild gåva sänkas, taket höjas samt att administrationen förenklas för de berörda organisationerna.
  • Inför ett fritidskort för alla barn mellan årskurs 2 och 9.
  • Underlätta så att fler ideella aktörer tar större plats i samhället, till exempel i välfärdsutförandet.
  • Förbättra statistiken om det civila samhället för att stärka civilsamhällets ställning.
  • Underlätta för civilsamhället att delta i upphandlingar.
  • Möjliggör IOP, idéburet offentligt partnerskap, i dagens lagstiftning.

En av våra viktigaste politiska uppgifter är att värna frivilliga sammanslutningars oberoende, att stärka dem och förenkla för deras verksamhet. Kristdemokraterna är den politiska röst som tydligast agerar för ett starkt civilsamhälle och vi fortsätter med full kraft att vara den rösten.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024