Indien toppar högkvalificerade med arbetstillstånd

KORTNYTT. Bland de som beviljas arbetstillstånd och ingår i yrkesgruppen högkvalificerade är en tydlig majoritet från Indien, meddelar Stockholms Handelskammare.

Under år 2017 beviljades drygt 15 000 arbetstillstånd, varav 4 400 gick till personer från Indien. Av dessa 4 400 räknas 3 000, eller cirka 75 procent, som högkvalificerade. Alltså personer inom yrkeskategorier som IT-arkitekt, testledare, systemutvecklare.

– De indiska experterna ger en injektion till svensk tillväxt genom sin kompetens till våra it-företag, inte minst i Stockholm. Trots det räcker inte personalen till och kompetensbristen är nu på rekordhög nivå, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Bland det totala antalet beviljade arbetstillstånd under 2017 för personer som kommer utanför EU och EES tillhörde 4 029 personer yrkeskategorierna IT-arkitekter, testledare, systemutvecklare med flera, och 1 082 tillhörde yrkeskategorin civilingenjörsyrken, enligt statistik från Migrationsverket

– Trots att vi lockar många indier kvarstår ändå väldigt omfattande problem med att anställa i den omfattning företagen önskar. Jag befarar att de uppmärksammade kompetensutvisningar som Sverige olyckligt nog ägnar sig åt har kommer att skada vår attraktionskraft och försvåra vår möjlighet att rekrytera global talang till Sverige, säger Andreas Hatzigeorgiou, i ett pressmeddelande.

Forrige artikel LO: Anställningsvillkor påverkar risken för sexuella trakasserier Næste artikel (S)topp till okvalificerad arbetskraftsinvandring
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.