IFAU: "Viktigt att centralbanken följer lönebildningen"

EKONOMI. Hur stor påverkan har lönernas utveckling på penningpolitiken? Inverkan är större under pågående avtalsperioder än under omförhandlingar, visar en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering som stärker bilden att det är viktigt att centralbankerna följer arbetsmarknadens och lönebildningens utveckling.

Trots att lönernas roll uppmärksammats allt mer för att belysa vilka effekter som penningpolitiken har, finns det hittills inte mycket forskning på vilket samband som finns mellan dessa. IFAU:s rapport visar dock att chock- och stimulansåtgärder inom penningpolitiken inverkar mer när lönerna har svårare att anpassa sig, det vill säga under pågående avtalsperioder.

– Vår forskning visar att penningpolitikens effekter förändras beroende på om avtalen omförhandlas eller inte när de penningpolitiska besluten fattas. Detta stärker således bilden av att det är viktigt för centralbankerna att följa vad som händer på arbetsmarknaden och inom lönebildningen säger Mikael Carlsson, en av forskarna bakom studien.

Rapporten visar även att skattningarna inte beror på om avtalen förhandlas vid särskilda årstider. Den analysen har gjorts eftersom det i Sverige finns en stor variation mellan olika år om avtal omförhandlas vid varje given månad eller ej.

Login