Debatt

Hyresgästföreningen: Alla vill inte bo i villa till varje pris

Det finns starka skäl att inte prioritera småhus före flerbostadshus. I dag släpper vi en rapport som slår hål på myten om att alla vill bo i villa till varje pris, skriver Hyresgästföreningen.

En lägenhet, i eller nära en större stad, är den enskilt mest attraktiva bostaden, skriver Hyresgästföreningen.
En lägenhet, i eller nära en större stad, är den enskilt mest attraktiva bostaden, skriver Hyresgästföreningen.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Ragnar Bengtsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Drömmer du om att bo i ett rött hus med vita knutar i en vacker skogsdunge? Om frågan ställs på det sättet skulle nog du, i likhet med de allra flesta, svara ja.

Villan – en attraktiv boendeform?

När människor får frågan om hur de helst vill bo brukar andelen som svarar att de vill bo i villa vara omkring 60 procent. I vår stora undersökning ”Hyresgästerna 2022”, där vi gett Novus i uppdrag att fråga drygt 4 100 svenskar om deras boendepreferenser med mera, får vi liknande resultat. Villan framstår mycket riktigt som en mycket attraktiv boendeform.

Villan är attraktiv när vi får fantisera fritt.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är andelen av den vuxna befolkningen som bor i villa 53 procent. Bland de som fyllt 40 år är andelen 60 procent. Det antyder att de flesta som när en dröm om att bo i villa faktiskt kan göra det.

Men om du måste pendla en timme varje dag för att komma till jobbet? Bli belånad över taknocken? Bo långt ifrån närmsta affär och ännu längre till en biosalong? Drömmer du fortfarande om att bo i det där huset i skogsdungen? Då framstår förmodligen inte svaret som lika självklart längre.

Närhet till stad

För preferenser är ofta komplicerade. Att bo är att väga olika nyttigheter mot varandra: närhet till arbete och vänner, egen tomt, kultur, natur, och givetvis priset.

I vår undersökning valde vi därför att undersöka preferenserna närmare, och ställde därför upp olika alternativ. Där närheten till stad eller landsbygd fördes samman med frågan om villa eller lägenhet är att föredra. Det framkom att en lägenhet, i eller nära en större stad är den enskilt mest attraktiva bostaden. Där framkommer det även att närheten till staden är väldigt attraktiv, oavsett om det är en stor eller liten stad.

Med andra ord är villan attraktiv när vi får fantisera fritt, men mindre attraktiv när vi måste ta hänsyn till priser och pendlingstider.

Vi menar att frågan ”drömmer du om att bo i villa eller ej” är för ensidigt och enkelspårigt ställd. Ska vi förstå frågan på djupet räcker det inte med den binära uppställning som många stannar vid. En djupare förståelse är nödvändig för en samhällsplanering som måste balansera mellan komplexa preferenser och intressen.

Småhusbebyggelsens nackdelar

Men borde vi ändå inte prioritera småhusbebyggelse när det är uppenbart att boendeformen är populär hos en stor del av befolkningen? Det finns, menar vi, starka skäl som talar emot ett sådant skifte.

Småhusbebyggelse är visserligen billig att uppföra. Men som samhällstyp är den kostsam, den riskerar också att lägga hinder på vägen mot ett mer hållbart och klimatneutralt samhälle.

Med stora småhusområden kommer stora kostnader för infrastruktur. Småhusbebyggelse ställer krav på allt större trafikleder och parkeringsytor. Nyttan av spårtrafik minskar även när befolkningen bor mer utspritt. Så länge vår försörjning sker genom tjänste- och varuproduktion och är centrerad till städer, är en mer eller mindre tät bebyggelse en förutsättning för hållbarhet.

Draget till sin spets skulle vi få glesare städer, fler bilar, mer trafikstockning och mindre kollektivtrafik om majoriteten bodde i villa. Men framför allt värderar en stor del av befolkningen andra frågor högre än att bo i villa. Närhet till vänner, natur, butiker och arbete är lättare att tillgodose för fler när vi bor lite tätare.

Lösningar som tilltalar fler 

Därmed inte sagt att flerbostadshus i nyfunkis är den enda vägen framåt. Flerbostadshus, i bostads- och hyresrätt, kan och bör utvecklas för att tillgodose fler boendepreferenser.

De senaste årens ensidiga fokus på smålägenheter måste brytas till förmån för blandning av bostadsstorlekar i ett och samma hus. Fler fyror och femmor med terrasser och trädgård öppnar för att kombinera folks längtan efter det egna och det centrala, samtidigt som vi värnar den natur vi har kvar och de stadsmiljöer vi tycker om.

De som planerar och bygger våra bostäder behöver fokusera på lösningar som tilltalar fler aspekter av vad människor vill ha, som närhet till staden i kombination med möjligheten att bo rymligt och med egen tomt. Ett samhälle som ger förutsättningar för fler bostäder och fler uppfyllda önskemål råkar även ge förutsättningar för ett mer hållbart samhälle.

Det är en hoppfull slutsats att ta med sig.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024