Historiskt maktskifte – fler kvinnor än män är ordförande i statliga bolag 

REPRESENTATION. Efter aprils årsstämmor har 22 av 41 svenska statliga bolag fått kvinnliga ordföranden. Jämställdhetsmyndigheten efterfrågar dock en djupare analys av läget. Altinget listar de nya ordförandeskapen.

För första gången i svensk historia är det fler kvinnliga än manliga ordföranden i svenska statliga bolag, med en majoritet på 54 procent. Därtill har flera nya styrelseledamöter födda på 80-talet valts in vilket ger ett mer representativt åldersspann i styrelserna.

– Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning såväl i de enskilda bolagsstyrelserna som på portföljnivå. Jag är stolt och glad över att statens bolagsportfölj ligger i framkant i det avseendet. Vårt urval av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas där vi tar vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Två kvinnor innehar dessutom två ordförandeposter vardera. Anitra Steen är ordförande för Akademiska Hus och nu även för Teracom Group AB. Eva Färnstrand blev omvald ordförande för bolagen Infranord och Sveaskog. Kjell Hasslert blev omvald för bolagen Jernhusen och Lernia.

Login