Förslag om nyanländas föräldrapenning till hösten

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING. Moderaternas Boriana Åberg vill att regeringen snabbutreder frågan om begränsning av föräldrapenning för flyktingar. Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) svarar att planerna är tillräckligt snabba som de är. 

I samband med migrationsöverenskommelse i höstas beslutade regeringen tillsammans med allianspartierna att nyanlända med barn över två år ska ha begränsad rätt till föräldrapenning. Enligt Boriana Åberg (M) vill Socialdemokraterna nu skjuta upp beslutet genom att vänta in föräldraförsäkringsutredningen som ska slutredovisas hösten 2017.

I en skriftlig fråga till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) vill Boriana Åberg veta om regeringen planerar att invänta utredningen eller om frågan kommer att snabbutredas. Att invänta utredningen ”är olyckligt eftersom vårt socialförsäkringssystem kräver ett snabbt beslut för att anpassas till den situation som råder” skriver hon. Åberg lyfter även fram att snabbutreda en fråga för att fatta ett korrekt beslut är fullt möjligt och lyfter fram kriminaliseringen av terrorresor som ett gott exempel.

Annika Strandhäll svarar att i överenskommelsen ingick det att förslaget skulle utredas. Därför kommer också frågan att ingå i föräldraförsäkringsutredningen som regeringen tillsatte i februari. Men i direktiven framgår det att frågan om nyanländas föräldrapenning ska redovisas redan i delbetänkandet i oktober 2016. Det innebär att frågan redovisas ett år tidigare än Åberg trodde. Strandhäll skriver i sitt svar att hon förutsätter att ”vi är överens om att någon ytterligare snabbutredning knappast kan anses nödvändig.”

Login