Fler deltidsarbetslösa akademiker

KORTNYTT. Antal deltidsarbetslösa akademiker har ökat visar siffror från Akademikernas a-kassa. 

Akademiker som är arbetslösa på deltid har de senaste åren legat på en stadig men låg nivå. Under 2016 och 2017 skiftade antalet deltidsarbetslösa och personer med tillfälliga timanställningar mellan 2 500 och 2 700 personer. Under 2018 har dock denna siffra stigit och och hittills varje månad har det varit mellan 2 700 och 2 800 medlemmar i akademikernas a-kassa som varit registrerade som deltidsarbetslösa. 

– Vi har den senaste tiden fått flera frågor om reglerna för a-kassa när arbetsgivaren vill att man går ned i arbetstid. Tillsammans med statistiken tolkar vi det som en signal om att konjunkturen börjar vända nedåt och att vissa företag behöver dra ned på bland annat personalkostnaderna, säger Petter Broman som arbetar med statistik på Akademikernas a-kassa i ett pressmeddelande. 

Läs mer: Minskad arbetslöshet bland vissa ungdomar

Login