Fi: Stärk utländska arbetares rättigheter i Sverige

DEBATT. Arbetskraftsinvandring är en fråga som rör upp känslor. Perspektiven fokuserar oftast på att skydda svensk arbetsmarknad, eller att minska invandringen. Vi vill i stället stärka utländska arbetares rättigheter i Sverige, skriver Feministiskt initiativ.

Terje Holmgren (Fi)
Migrationspolitisk talesperson, Feministiskt initiativ
Martin Jordö (Fi)
Ekonomipolitisk talesperson Feministiskt initiativ


Den fria rörligheten för arbetskraft inom EU är skyddad av fördrag, och i dag höjs inte många ögonbryn om en arbetare kommer från ett annat EU-land. Men en del som kommer från ett land utanför EU till Sverige för att de fått ett arbete här hamnar i en utsatt situation och utnyttjas av arbetsgivaren. Det kan gälla diskaren på en restaurang eller bärplockaren i skogarna, men också programmeraren på IT-företaget eller läraren på friskolan.

Även om riskerna är större i vissa branscher gäller reglerna för arbetskraftsinvandring alla. Till stor del beror utnyttjandet på att staten har gett arbetsgivaren all makt. Försvinner arbetet försvinner också uppehållstillståndet om personen inte snabbt hittar ett nytt jobb. Kombinerat med bristande information om rättigheter och låg facklig organisering är det upplagt för utnyttjande.

Dessutom innebär dagens regelverk att en person som kommit för ett arbete inte får ta ett andra jobb. Att gå med i en a-kassa är inte heller särskilt stor idé eftersom uppehållstillståndet försvinner med arbetet. Allt detta gör arbetsmigranten potentiellt ännu mer utsatt, även om vi vill påminna om att de flesta behandlas schysst.

Ge tillgång till skyddsnät

Ett krav som nu ställs är att göra de arbetserbjudanden som ligger till grund för tillstånden bindande. Det är ett bra förslag eftersom det stärker arbetstagarens position. Däremot anser vi att det skulle vara ännu bättre att gå hela vägen. Ta inte bort tillståndet om arbetet försvinner, att göra det fyller ändå ingen större funktion längre – om arbetserbjudandet blivit till ett kontrakt.

Låt de personer som är här ha flera arbetsgivare. Ge personer med arbetstillstånd tillgång till det skyddsnät de är med och betalar skatt för, så att deras situation blir tryggare. Om någon skulle komma hit på grund av ett arbete, men utan ambition att faktiskt arbeta enligt kontraktet skulle det ändå vara möjligt att ta tillbaka tillståndet.

"Antagandet saknar grund"

En del partier, särskilt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, är bekymrade över att arbetskraftsinvandring skulle dumpa löner och arbetsvillkor i vissa branscher i Sverige. Men det antagandet saknar grund, det är helt enkelt inte så många som vid ett givet tillfälle har kommit för ett arbetstillstånd i en specifik bransch.

De personer som arbetat här i fyra år och hunnit få ett permanent uppehållstillstånd är dessutom inte längre i någon särskilt utsatt situation. Givetvis borde alla arbetare i Sverige, och inte bara inhemska, behandlas likvärdigt. Det uppnås bäst genom att individerna får rättigheter. Inte genom att minska arbetskraftsinvandringen.

En tredje väg

Andra partier, som Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, driver i stället mer öppet en politik för att minska möjligheterna att få tillstånd för arbete. Det är en nationalistisk tanke som inte går ihop. Att sluta landet vore skadligt både för svenska företag och för svensk arbetsmarknad.

Covid-krisen har tydligt visat de negativa effekterna när arbetskraftsinvandringen sjönk. Framför allt skulle det vara dåligt för de som kommer hit för ett arbete. Världen blir bättre om individer har möjlighet att påverka sina liv och inte blir fastlåsta.

Feministiskt initiativ står för en tredje väg. Vi anser att det i grunden är en bra sak att det går att få tillstånd att arbeta i Sverige. Det bättre alternativet är att de som kommer hit har kontrakt redan från början och att vi sedan ser till att de är med i samhället på mer likartade villkor.

Arbetstagaren i centrum

Feministiskt initiativ vill att:

  • Det initiala arbetserbjudandet ska vara bindande vid arbetskraftsinvandring.
  • Arbetstillstånd inte ska vara bundet till en typ av arbete eller en arbetsgivare.
  • Uppehålls- och arbetstillstånd inte automatiskt tas bort om en anställning upphör.
  • Vid oaktat ursprungligt tillstånd ska en person med ersättning från a-kassa få vistas i landet så länge a-kassan betalar ut pengar.
  • Familjemedlemmar till arbetstagare ska få säkrare uppehållstillstånd än i dag.

Med dessa ändringar möjliggörs en arbetskraftsinvandring som har arbetstagarens rättigheter i centrum. Det är varken arbetsmarknaden eller nationen som behöver skyddas. Det är människan.

Forrige artikel Arbetsmiljöverkets gd: Vem orkar jobba inom vård och omsorg? Arbetsmiljöverkets gd: Vem orkar jobba inom vård och omsorg? Næste artikel "Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor"
Kommunchefer om den egna coronainsatsen:

Kommunchefer om den egna coronainsatsen: "Alla trevade"

UTVÄRDERING. I början av coronapandemin rådde förvirring i kommunerna. Helhetsbilden försvann och kommunikationen blev en utmaning. Inför 2021 är chefsrollen det som oroar kommundirektörerna mest, visar en ny rapport. 

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

Socialpsykiatrin får ny yrkesintroduktion för personal

INTRODUKTION. Socialstyrelsen lanserar ett nytt webbstöd för yrkesintroduktion till personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att påverka kommunerna att ta fram egna lokalt anpassade program.