Debatt

EU-kommissionär: Så ska EU bekämpa diskriminering

Med hjälp av ett nytt lagstiftningsinitiativ som nyligen antogs av EU-kommissionen vill vi effektivt bidra till att EU:s jämlikhetsregler följs. Det skriver Helena Dalli, EU-kommissionär med ansvar för jämlikhet.

EU-kommissionär Helena Dalli.
EU-kommissionär Helena Dalli.Foto: TT/AP Photo/Francisco Seco
Helena Dalli
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Enligt de gällande EU-reglerna om jämlikhet ska alla EU-länder inrätta nationella organ för främjande av likabehandling. Dessa institutioner har visat sig vara nödvändiga och värdefulla när det gäller att bekräfta principen om icke-diskriminering för individer och även för offentliga myndigheters och privata organisationers antagande av jämlikhetsstrategier.

Diskriminerade förtjänar stöd

Många EU-länder har sett till att dessa jämlikhetsorgan kan spela en meningsfull roll och bli centrala kunskapscentrum och stödja klagomål som rör diskriminering. Det finns många exempel på goda arbetsmetoder, men skillnaderna är stora inom EU, och det finns tyvärr också exempel på bristande oberoende och begränsade befogenheter. Det beror på att den befintliga lagstiftningen endast omfattar minimikriterier för befogenheter och oberoende, men inte några standarder.

Därför stöds inte personer som drabbas av diskriminering på samma sätt i alla delar av EU. Skapandet av en jämlikhetsunion innebär att det säkerställs att människorna i alla EU-länder omfattas av en gemensam miniminivå av skydd mot diskriminering, med jämförbara rättigheter till prövning.

Med hjälp av ett nytt lagstiftningsinitiativ som i dag antogs av EU-kommissionen vill vi göra det möjligt för jämlikhetsorganen att utnyttja hela sin potential och effektivt bidra till att EU:s jämlikhetsregler följs. Vi vill att de ska kunna hjälpa personer som drabbas av diskriminering att få tillgång till rättslig prövning, bedriva förebyggande och främjande verksamhet och bygga upp kunskap och kapacitet hos offentliga och privata organ.

Dyrt med diskriminering

Detta är nödvändigt, för mellan 40 och 59 procent av befolkningen anser att det förekommer diskriminering baserad på ras och etniskt ursprung, sexuell läggning, religion eller övertygelse, funktionshinder och ålder. Underrapportering av diskriminering är fortfarande ett utbrett problem, och många incidenter går under radarn.

Diskriminering utgör en kostnad för både individen, samhället och ekonomin. Vi står inför arbetskraftsbrist och kompetensluckor och måste därför ta itu med gamla utmaningar som rör deltagandet på arbetsmarknaden för kvinnor, funktionshindrade, romer och personer med migrantbakgrund. Jämlikhet i människors vardagsliv skapar stora möjligheter för inkluderande och hållbar tillväxt. Stärkta jämlikhetsorgan är en del av lösningen.

Den lagstiftning om standarder för jämlikhetsorgan som just föreslogs av EU-kommissionen kommer att förbättra jämlikhetsorganens funktionssätt. EU-länderna måste säkerställa att jämlikhetsorganen har robusta mekanismer som skyddar deras oberoende, att de har tillräcklig finansiering och att de ges tillräckliga befogenheter för att effektivt bistå den som drabbas av diskriminering.

Central roll för jämlikhetsorgan

Stödet från ett jämlikhetsorgan ska göra en ordentlig skillnad för medborgare som drabbas av diskriminering. Jämlikhetsorganens tjänster ska vara avgiftsfria och tillgängliga för alla drabbade på samma grund och utan hinder.

Underrapportering av diskriminering är fortfarande ett utbrett problem, och många incidenter går under radarn.

Jämlikhetsorganen ska förse alla klagande med information och en preliminär bedömning av deras ärende. De kommer att kunna föreslå ett antal olika sätt att hantera diskrimineringsärenden, exempelvis en uppgörelse i godo mellan parterna, fortsatt utredning, utfärdande av yttranden eller bindande beslut och domstolsförfaranden.

Tack vare våra förslag kommer jämlikhetsorganen att kunna spela en central roll i kunskapsuppbyggnaden och kunskapsutbytet. Offentliga institutioner kommer att behöva konsultera dessa organ på ett transparent sätt och i rätt tid när det gäller jämlikhetsfrågor, och de ska beakta deras rekommendationer.

Rättvisa och inkludering

Jämlikhetsorganen kommer också att kunna bidra till att förbättra insamlingen av data om jämlikhet, vilket är helt avgörande för övervakningen och för ett väl underbyggt beslutsfattande. Deras regelbundna rapporter om läget i fråga om jämlikhet och diskriminering kommer att visa vilka utmaningar som måste hanteras.

Om vi gör det här på rätt sätt kommer jämlikhetsorganen inte bara att kunna bekämpa diskriminering på kort sikt och i enskilda fall, utan de kommer också att kunna stödja EU-länderna i arbetet med att införliva jämlikhetsprincipen och främja framsteg på medellång sikt mot sammanhållna samhällen baserade på rättvisa och inkludering.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024