Enmansfirmor kan få anställningsstöd

AVGIFTSRABATT. Regeringen planerar att slopa arbetsgivaravgifterna under ett år för en första anställd i en enskild firma.

Regeringen föreslår i en promemoria att enmansföretag som tar in en första anställd ska slippa alla arbetsgivaravgifter utom avgiften till ålderspensionen det första året för den personen. Arbetsgivaravgiften blir då 10,21 procent på lönen, i stället för 31,42 procent. För dem som är födda 1938 eller tidigare blir det ingen arbetsgivaravgift alls. Nu är avgiften för dem 6,15 procent i form av en särskild löneskatt.

Som enmansföretag räknas enskilda näringsidkare som bedriver verksamhet men inte har några anställda.

Nedsättningen av avgifterna ska gälla månadslöner upp till 25 000 kronor. Det innebär att avgiftsrabatten kan ge företagaren en besparing på lönekostnaden på upp till 5 303 kronor i månaden. Ett villkor är att anställningen varar i minst tre månader i sträck och att den är på minst 20 timmar i veckan.

Login