Debatt

DIK: Låt inte den politiska dagstemperaturen avgöra arbetsvillkor

DEBATT. Vi måste stoppa det oändliga staplandet av korta och osäkra anställningar som aldrig någonsin leder till tillsvidareanställning. Och låt inte den politiska dagstemperaturen avgöra arbetstagarens villkor, skriver förbundsordförande för DIK.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Anna Troberg
förbundsordförande DIK, facket för kultur, kommunikation och reklam
 
Akademikernas a-kassa har under 2018 sett en ökning av antalet medlemmar som är registrerade som deltidsarbetslösa eller har tillfälliga anställningar. Dessa siffror utmanar den allmänna bilden av vilka som främst drabbas av deltidsarbetslöshet och tillfälliga anställningar. I dag är ålder och hög utbildning inte längre en garant för ett tryggare och sundare yrkesliv. DIK – facket för kultur, reklam och kommunikation – kan visserligen redovisa en generellt låg arbetslöshetssiffra bland dem vi organiserar, bara 1,7 procent. Men, bakom dessa siffror döljer sig också en helt annan och betydligt mörkare verklighet.

Allt fler har osäkra anställningar 

Inom den kulturella och kreativa sektorn, där de yrkesgrupper DIK organiserar finns, blir det allt vanligare att högutbildade experter tvingas till korta visstidsanställningar. Här kan man speciellt nämna arkeologer och de som arbetar inom PR- och byråvärlden. Men, även inom biblioteks- och museisektorn finns det problem. Här tvingas allt fler arbeta under förhållanden som mest kan liknas vid så kallade sms-anställningar.

Otrygga anställningsformer leder till stress och ohälsa

Att tvingas hoppa sig genom yrkeslivet via vikariat, projektanställningar och andra visstidsanställningar är varken sunt eller hållbart. Det leder till omedelbar stress, ohälsa samt ekonomisk otrygghet både nu och i framtiden. En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att otrygga anställningsförhållanden dessutom ökar risken för sexuella trakasserier. För kvinnor med tidsbegränsade anställningar är det dubbelt så vanligt att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet.

Stoppa det oändliga staplandet

Det finns ingen universallösning på dessa problem, eftersom verkligheten ser olika ut inom olika sektorer och yrken, men det finns en grundläggande åtgärd som är universell. Det är att stoppa det oändliga staplandet av korta och osäkra anställningar som aldrig någonsin leder till tillsvidareanställning. Om man dessutom parar detta med att inte sänka taket för a-kassan, så skulle man höja ribban avsevärt och skapa en betydligt större grundtrygghet för alla.  

Förutsättningarna för trygga anställningar kan förbättras 

Inom den statligt del- eller helfinansierade kultursektorn skulle förutsättningarna att få fasta anställningar förbättras avsevärt om de politiska beslutsfattarna slutade låta kortsiktig nyckfullhet prägla finansieringsbesluten. Det är hart när omöjligt för ansvarsfulla arbetsgivare att planera en väl fungerande verksamhet som erbjuder goda villkor för arbetstagarna när den politiska dagstemperaturen får ligga till grund för stora beslut. För mindre nogräknade arbetsgivare är frånvaron av långsiktigt politiskt tänkande rena rama julafton.

Kollektivavtal kan hjälpa 

Att tvingas hoppa sig genom yrkeslivet via vikariat, projektanställningar och andra visstidsanställningar är varken sunt eller hållbart. Det leder till omedelbar stress, ohälsa samt ekonomisk otrygghet både nu och i framtiden

Inom den privata sektorn krävs det andra typer av beslut. I en rapport som DIK nyligen släppte konstateras att bara två av tio i byråbranschen omfattas av ett kollektivavtal. Frånvaron av kollektivavtal ger arbetsgivaren utrymme att – om hen så vill – tumma betänkligt på viktiga faktorer för ett sunt och långt yrkesliv. Kollektivavtal löser inte alla problem automatiskt, men utan dem står de anställda ofta utan både schysta villkor och trygga anställningsformer. 

Samhällets skyddsnät måste anpassas till egenföretagare

I den låga arbetslösheten bland akademiker i allmänhet och bland DIK:s medlemmar i synnerhet döljs också många egenföretagare. Samhällets skyddsnät – arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och föräldraförsäkring – är extremt dåligt anpassade för dem. De förväntas bidra till systemen, men när de behöver stöd faller de ofta mellan stolarna. Den svenska modellen måste kompletteras med en egenföretagarmodell, som gör att även egenföretagare kan vara sjuka, arbetslösa och föräldralediga.

Medvetna insatser från båda sidor

Arbetsmarknaden måste – precis som så många andra områden – präglas av hållbarhet. För att uppnå det krävs löpande och medvetna insatser från både politiska beslutsfattare och arbetsgivare. Ett sunt och tryggt arbetsliv skapar hållbarhet – för arbetstagaren, arbetsgivaren och i förlängningen också för samhället.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00