Debatt

Det behövs ett alternativ till företagsrekonstruktion

Konkurserna fortsätter att öka i en oroväckande takt, oktober 2023 blev den femtonde månaden i rad med uppgång i antalet konkurser. Inte sedan 1999 har antalet konkurser legat så högt som nu. Det är hög tid att se över lagstiftningen, skriver professor Marie Karlsson-Tuula och Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund.

Det finns ett stort behov av att införa ett ytterligare insolvensförfarande och regeringens påstående om att ett förfarande skulle vara tillräckligt är inte längre överensstämmande med sanningen. Inför ett förfarande för mindre företag så snart är möjligt, skriver debattörerna.
Det finns ett stort behov av att införa ett ytterligare insolvensförfarande och regeringens påstående om att ett förfarande skulle vara tillräckligt är inte längre överensstämmande med sanningen. Inför ett förfarande för mindre företag så snart är möjligt, skriver debattörerna.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Lagen om företagsrekonstruktion infördes den 1 september 2022. Efter drygt ett år sedan lagstiftningen trädde i kraft har antalet ansökningar om företagsrekonstruktion endast varit 121 till antalet enligt Domstolsverkets egen statistik. Det är endast tolv rekonstruktionsplaner som har fastställts av domstol under samma tid. Antalet konkurser är det högsta på 20 år och är ständigt ökande.

Ett problem som nu gör sig påtagligt gällande är att Sverige, till skillnad från flera andra länder, inte har ett insolvensförfarande för mindre företag

Det har i olika sammanhang framförts kritik mot att den nya lagen är administrativt tungrodd, kostnads- och tidskrävande. Rekonstruktionsförfarandet är avsett för medelstora och stora företag. Det är för kostnadskrävande för små företag. Lagen om företagsrekonstruktion bygger på det amerikanska Chapter 11 Business, Reorganization som regleras i Bankruptcy Code. Detta förfarande har under många år brottats med samma kritik.

Inget insolvensförfarande för mindre företag

Ett problem som nu gör sig påtagligt gällande är att Sverige, till skillnad från flera andra länder, inte har ett insolvensförfarande för mindre företag. I USA har det införts särskilda rekonstruktionsförfaranden just för ”small businesses”.

I betänkandet till lagen om företagsrekonstruktion, Andra chans för krisande företag, en ny lag om företagsrekonstruktion, föreslogs ett särskilt förfarande, ”Offentlig skulduppgörelse”. Syftet med förfarandet är att erbjuda ett snabbare och enklare rekonstruktionsförfarande för gäldenärer som endast är i behov av en skuldnedskrivning för att säkra verksamhetens livskraft. I betänkandet lyftes det särskild fram att det finns ett reellt behov av ett snabbare, enklare och billigare förfarande för de fall gäldenären inte är i behov av andra rekonstruktionsåtgärder än en skulduppgörelse. Genom detta förfarande skulle det vara möjligt att fastställa en skulduppgörelse utan att den ingår i en rekonstruktionsplan. En näringsidkare som har ekonomiska svårigheter ska kunna ansöka om en offentlig skulduppgörelse och till sin ansökan bifoga ett förslag till skulduppgörelse samt förslag till rekonstruktör. En ansökan om skulduppgörelse ska endast beviljas om gäldenären kan visa att det finns skälig anledning att anta att verksamhetens livskraft kan säkras genom skulduppgörelsen och att några andra rekonstruktionsåtgärder än en skulduppgörelse inte är nödvändiga. Ansökan ska inte beviljas om gäldenären bokföring inte är i sin ordning eller om rätten inte godtar den av gäldenären föreslagne rekonstruktören.

Få förfarande på plats, riksdagen

Ett införande av förfarandet av offentlig skulduppgörelse skulle kunna gå snabbt då det redan har behandlats i betänkandet. Det framgår med all önskvärd tydlighet att antalet konkurser är för högt och att det behovet av ett ytterligare förenklat förfarande är stort. Det som behövs för ett sådant förfarandes införande är en proposition som riksdagen måste godkänna. Det torde gå snabbt och enkelt att få förfarandet på plats. Diskussionen om ett förenklat förfarande i förhållande tillföretagsrekonstruktion har förts i flera utredningar bland annat Entreprenörsutredningen.

Det finns ett stort behov av att införa ett ytterligare insolvensförfarande och regeringens påstående om att ett förfarande skulle vara tillräckligt är inte längre överensstämmande med sanningen. Inför ett förfarande för mindre företag så snart är möjligt!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024