Beredskapsjobb i regleringsbreven

BEREDSKAPSJOBB. Regeringen kommer att skriva in uppdraget att ta fram beredskapsjobb till personer långt från arbetsmarknaden i samtliga myndigheters regleringsbrev för 2017. Målsättningen är 500 jobb under nästa år och 5000 till 2020.

Som Altinget har rapporterat om är regeringens målsättning att 500 personer ska få sysselsättning vid statliga myndigheter under nästa år. Kriminalvården har påbörjat arbetet och under torsdagen träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi för att diskutera hur uppdraget ska genomföras. Representanter för Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Transportstyrelsen, Skogsstyrelsen, Försvarsmakten, Riksarkivet och Skatteverket deltog i mötet.

LÄS MER: 500 beredskapsjobb nästa år

Arbetsuppgifterna ska vara sådant som i dag inte utförs på myndigheterna alls eller i otillräcklig omfattning och ska erbjudas till personer som varit arbetslösa i mer än tre år och är inskrivna vid Arbetsförmedlingen samt till nyanlända. Arbetsförmedlingen har det övergripande ansvaret att ta fram information om jobben och matcha arbetssökande till tjänsterna. Redan i januari ska myndigheten rapportera till arbetsmarknadsdepartementet hur de avser att genomföra uppdraget. 

Login