Bemanningspersonal mer utsatta för risker

KORTNYTT. Kort introduktion, kortare uppdrag och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser är några av anledningarna till att bemanningspersonal utsätts för fler risker än andra, visar en ny inspektion från Arbetsmiljöverket.  

Inspektionen har genomförts på 880 arbetsställen med bemanningsanställda. I 577 av fallen har brister upptäckts och Arbetsmiljöverket kräver nu att dessa ska åtgärdas.

Det är både bemanningsföretagen och kundföretagen som får en släng av sleven.

– Det förebyggande arbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten både hos bemanningsföretaget som har arbetsgivarrollen och kundföretaget eftersom de har arbetsledaransvaret och det konkreta arbetet utförs hos dem. Bemanningsföretagen behöver även ha kunskap om kundföretagens arbetsplatser och säkerställa att bemanningsanställda får en god introduktion samt att arbetsuppgifterna är undersökta och riskbedömda, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Login