Bättre villkor för stipendiefinansierade doktorer

KORTNYTT. Regeringen har beslutat om ändringar i högskoleförordningen för att doktorander med stipendier ska få tryggare villkor. 

Ändringarna i högskoleförordningen grundar sig i förslagen som lämnades i betänkandet Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden, samt regeringens proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

De nya ändringarna innebär bland annat att försäkringen för stipendiefinansierade doktorer ska expanderas och gälla även då studietiden blir längre än väntat på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Ändringen gäller från och med den 15 november 2017, meddelar regeringen. Dessutom ska högskolan bli skyldig att anställa doktorander finansierade av stipendier när återstående utbildningstid till en doktorsexamen är tre års heltidsstudier. 

– Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner eller otrygga villkor. För att våra forskningssatsningar ska få utväxling måste det finnas bra villkor för forskare redan tidigt i karriären. Annars finns det en risk att många väljer bort en forskarkarriär. Dagens beslut förbättrar markant villkoren för stipendiefinansierade doktorander och gör så att fler av dessa kommer att få anställning, kommenterar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i pressmeddelandet.

Login