Glapp i avtal kan försena starta eget-bidrag

UPPHANDLING. Arbetsförmedlingen står utan avtal när det gäller att bedöma nya affärsplaner för de som söker starta eget-bidrag. Anledningen till glappet mellan avtalen är hög arbetsbelastning.

Sista september gick det nuvarande avtalet för bedömning av affärsplaner ut. Tiden för externa leverantörer att lämna in nya anbud går ut den 26 oktober, därefter infaller en avtalsspärr på tio dagar. Det innebär att Arbetsförmedlingen står avtalslöst i minst en månad och överprövas upphandlingen kan det dröja ännu längre innan ett nytt avtal är på plats.

 – Vi har haft en hög arbetsbelastning kring flera av våra tjänster. Vår ambition har varit att hinna i tid men tidsplaneringen har varit optimistisk, säger Hans Nolander, enhetschef på AF:S upphandlingsavdelning, till Altinget. 

I praktiken innebär det att de som söker starta eget-bidrag kommer att få sina affärsplaner bedömda av Arbetsförmedlingens egna handläggare istället för att konsulter gör det. De som redan beviljats stöd kommer däremot få fortsätta att få affärsstödet av externa experter. Någon möjlighet att förlänga avtalet för att förhindra ett glapp ser inte Hans Nolander som säger att AF inte vill göra avkall på kvalitén i en tjänst som ska löpa i fyra år i syfte att undvika kortare avtalsglapp.  

Login