IT-företagens kritik: "Förslagen försvårar"

REMISSVAR. Spotify och Paradox Interactive sågar förslagen till nya regler för arbetskraftsinvandring som de menar gör att de kommer gå miste om viktig kompetens.  

Spotify har skickat med en spellista i sitt remissvar på utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares skydd på arbetsmarknaden. Med låtar som S.O.S. och Stop the Madness kritiserar musikstreamingjätten hur Migrationsverkets regler kring arbetstillstånd gör att att 15 högavlönade nyckelpersoner på företagets svenska kontor riskerar att inte få sina arbetstillstånd förlängda på grund av Migrationsverkets bedömningar.

"De lagändringar som utredningen föreslår är inte tillräckliga. Förslagen befäster denna absurda situation istället för att förändra den" skriver Spotify.

Straffansvar för oseriösa arbetsgivare

I december lämnade utredaren Ingrid Utne över föreslagna åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares skydd på arbetsmarknaden till justitieminister Morgan Johansson (S). Utredningen innehöll bland annat ett förslag på straffansvar för arbetsgivare som inte lever upp till krav på lön och anställningsvillkor.

LÄS MER: Fängelse för oseriösa arbetsgivare

Det förslaget skapade omedelbara reaktioner hos Svenskt Näringsliv som anser att det snarare kommer att avskräcka seriösa arbetsgivare än rensa bort de oseriösa.

– Att arbetsgivare skulle riskera fängelse för att anställningsvillkoren inte når upp till kraven i utlänningslagen lägger tillsammans med långa handläggningstider en våt filt över det viktiga kompetenstillskott som arbetskraftsinvandrare utgör, sade Karin Ekenger på Svenskt Näringsliv då.

LO, som tillstyrker merparten av utredarens förslag håller i sitt remissvar fast vid linjen att arbetskraftsinvandring inte bör vara möjlig till yrken där det inte råder brist på arbetskraft och vill se ytterligare åtstramningar av arbetskraftsinvandringen, vilket också är Socialdemokraternas inställning i frågan: invandring till enkla jobb bör inte vara tillåtet samtidigt som den typen av jobb är det som behövs för att lösa tudelningen av arbetsmarknaden.

"Svårt att veta vad som gäller"

Det svenska spelföretaget Paradox Interactive menar att de nya reglerna snarare kommer att försvåra för svenska företag. Företaget skriver i sitt svar att deras största utmaning i nuläget är att veta vilka regler som faktiskt gäller. De ställer sig bakom den kritik som Stockholms Handelskammare framfört som bland annat handlar om att utredningen borde fått ett tilläggsdirektiv att se över hur man kan underlätta för seriösa arbetsgivare som vill rekrytera tredjelandsmedborgare. Något som också riksdagen röstade igenom men som inte lades till i utredningsdirektiven.

– Jag är övertygad om att intentionen är att förbättra men här känns det som att man utgår från att företagen försöker vara oärliga, säger Susana Meza Graham, vice vd på Paradox Interactive till Altinget.

Paradox Interactive har i nuläget inga problem med att deras anställda inte får sina arbetstillstånd förlängda men menar att det gäller att jobba förebyggande för att det inte ska uppstå. Dessutom blir det svårt för företaget att kommunicera till sina anställda vilka regler som gäller och i förlängningen svårt att rekrytera. Nu hoppas hon att regeringen hörsammar vad it-bolagen säger.

– Om inte ens experter som Spotify anlitar som de fått rekommenderade av Migrationsverket vet vad som gäller, vad har man då för möjlighet att göra rätt, säger Susana Meza Graham.

Bra med effektivare prövning

Flera remissinstanser, bland annat Arbetsgivarverket, är tveksamma till att förändringarna kommer leda till en stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare, ett straffansvar för oseriösa arbetsgivare är positivt men risken finns att det inte får den avsedda avskräckande effekten utan istället verkar hämmande på seriösa företag.

Många remissinstanser är också positiva till att det tas fram ett nytt effektivare system för prövning av uppehålls- och arbetstillstånd.

Forrige artikel Så vill regeringen förändra etableringslagen Næste artikel "Parterna har stort ansvar"
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.