500 ska få beredskapsjobb nästa år

ARBETSLIV. Minst 500 personer ska beredas sysselsättning vid en statlig myndighet under nästa år. Nu ger regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att underlätta implementeringen av de så kallade moderna beredskapsjobben inom staten.

De subventionerade anställningarna inom staten omtalades först av Löfven under partiledarens första maj-tal i Göteborg. Redan då var ambitionen klar, 5000 ska beredas sysselsättning inom statliga myndigheter fram till 2020. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att omvandla ambitionen till verklighet, redan under nästa år ska 500 nyanlända och personer som varit arbetslösa i mer än tre år, få jobben.

Med beredskapsjobb menas offentligt finansierat arbete inom statlig, kommunal eller landstingssektor. Det rör sig om enklare jobb som i stort sett inte utförs i dag, exempelvis administration, digitalisering och naturvård kommenterade statsminister Stefan Löfven när satsningen lanserades.

Ersättningen ska ligga på samma nivå som för subventionsanställningen extratjänster där regeringen föreslår en höjning av summan och en höjning av handledarstödet i budgetpropositionen för 2017.

Login