Debatt

Fusket på arbetsmarknaden urholkar välfärdsstaten

Regeringen måste sätta stopp för arbetslivskriminaliteten och försvåra för skattefusk och skatteundandragande. Det skriver riksdagsledamoten Hanna Westerén (S).

När oseriösa arbetsgivare inte betalar in skatt äventyras välfärden. 
När oseriösa arbetsgivare inte betalar in skatt äventyras välfärden. Foto: Janerik Henriksson/TT
Hanna Westerén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Jag har varit ledamot av Sveriges riksdag i drygt åtta år. Jag har tjänstgjort i näringsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, EU-nämnden och numera återfinns jag i skatteutskottet. Innan jag blev ledamot av Sveriges riksdag, var jag förtroendevald regionalt, i Region Gotland. Jag menar att vi förtroendevalda har ett oerhört stort och tungt ansvar för att säkra schyssta villkor på arbetsmarknaden. Vi ska ställa krav på miljömässig hållbarhet och låga utsläpp, men vi ska också försäkra oss om att människor inte far illa på jobbet. Att så sker i dag, står bortom allt rimligt tvivel.

Människor far illa i skuggsamhället

Det finns flera verktyg för att få bukt med det här otyget. Kommuner och regioner kan ställa högre och tydligare krav i sina upphandlingar och orka eller våga syna misstänkt låga anbud. Detsamma gäller givetvis för myndigheter, där flera statliga myndigheter på sistone ifrågasatts för att man godtagit anbud där lönenivån är lägre än normen på svensk arbetsmarknad.

Att riva sekretesshindren borde regeringen prioritera högt, givet den tydliga koppling som finns mellan till exempel skattefusk och organiserad brottslighet.

Sverige är ett på många vis alldeles fantastiskt land att leva och verka i, men jag som socialdemokrat är jag övertygad om att vårt Sverige kan bättre. Det politiska ansvaret faller tungt på nuvarande regering att försvåra för skattefusk och skatteundandragande och säkerställa en arbetsmarknad utan exploatering och fusk. Vi har ett skuggsamhälle i Sverige, där människor far fruktansvärt illa, och i en del fall till och med skadas eller dör på grund av bristande säkerhet och skyddsnät. Så kan vi inte ha det, anständiga villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad, och skatt ska betalas efter bärkraft.

Riv sekretesshinder

I en myndighetsgemensam lägesrapport om arbetslivskriminalitet från 2021 framkommer att det behövs förändringar i sekretessbestämmelserna för att myndigheterna i större utsträckning ska kunna dela information med varandra och göra effektiva kontroller av verksamheter med högst risk för arbetslivskriminalitet. Att riva sekretesshindren borde regeringen prioritera högt, givet den tydliga koppling som finns mellan till exempel skattefusk och organiserad brottslighet. Underlåtenheten att lägga dem på riksdagens bord medför att viktiga skatteintäkter går förlorade och att människor fortsätter att fara illa på svensk arbetsmarknad.

För den som tvivlar på att det är några problem att tala om, följer här ett citat från rapporten ifråga, rörande villkoren i kroppsvårdsbranschen: ”Det största problemet inom branschen bedöms dock handla om arbetsrättsliga frågor och utnyttjande av arbetstagare. Långa arbetstider som kan bryta mot arbetstidslagen, låga löner eller tvångsåterbetalning av löner förekommer. Det är vanligt med anställda med månadslön på papperet, men i realiteten styrs inkomsterna mer av antalet bokningar och hur mycket arbete som utförs. Det finns även dokumenterade problem med skatteundandragande.”

Statsfinanserna urholkas

Arbetsmiljöproblem, bidragsfusk, människohandel och skatteundandragande är företeelser som var och en för sig äventyrar vårt välfärdssamhälle och därtill urholkar statsfinanserna. Jag undrar var vi har regeringen i det här. Kampen mot den organiserade brottsligheten måste pågå oförtrutet – här är några lågt hängande frukter för att stoppa arbetslivskriminaliteten och värna människors liv och hälsa, men också konkurrenskraften hos seriösa företag.

Vad ämnar regeringen göra? Det kommer jag debattera med finansminister Elisabeth Svantesson (M) den 26 maj. Så här kan vi inte ha det på svensk arbetsmarknad.

Nämnda personer

Elisabeth Svantesson

Finansminister (M), förste vice partiordförande
Ekonomie licentiat (Örebro uni., 2006)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024