18 000 fler utbildningsplatser nästa år

BUDGETUTSPEL. Regeringen satsar på reformer för utbildning och arbete på sammanlagt 4,3 miljarder. Bland annat byggs yrkeshögskolan ut rejält.

– Det är en stor satsning ur regeringens höstbudget, sade statsminister Stefan Löfven på en pressträff.

Regeringen bygger ut kunskapslyftet med 18 000 fler platser nästa år. Det gäller yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen samt utbildning inom samhällsbyggnad och försvar. Det är totalt 32 000 nya platser i dessa utbildningar fram till 2021.

– Det är ett gynnsamt ekonomiskt läge framöver. Den svenska modellen levererar, sade Stefan Löfven.

En annan reform är CSN-lån till körkort. Nästa år införs en möjlighet för långtidsarbetslösa personer att ta lån till B-körkort vid godkända trafikskolor. Möjligheten utvecklas 2019 till att även gälla personer 19-20 år som slutfört en gymnasieutbildning.

Ökar genomströmningen

Löfven menar att detta underlättar för unga att få jobb samtidigt som det bli en sporre att gå ut gymnasiet.

Regeringen inför också ett nytt regelverk för etablering och en utbildningsplikt för nyanlända.

Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in.

Regeringen inför dessutom en rad insatser för att öka utrikesföddas kvinnors etablering.

37 miljarder att hämta

– Vi skulle ha 37 miljarder mer i skatteintäkter om det var en lika hög andel utrikesfödda kvinnor som inhemska kvinnor som jobbade. Det är en otrolig potential, sade finansminister Magdalena Andersson (S). Hon menar att en sådan ökning hos utrikes födda kvinnor skulle lyfta tillväxten med 1,5 procent. 

Regeringen föreslår insatser under föräldraledigheten, uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor och satsningar på utrikes födda kvinnors företagande.

En viktig satsning för att flera ska våga starta ett företag är att öka tryggheten under tiden som verksamheten är i ett uppbyggnadsskede. Regeringen föreslår därför att företagaren kan få en sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) som minst motsvarar lönen för liknande arbete för annans räkning under den tid som aktiebolaget är under uppbyggnad.

Bättre matchning

Finansministern hoppas att åtgärderna kan leda till att det blir bättre matchning på arbetsmarknaden.

– Vi har en brist på arbetskraft som riskerar att hämma den starka konjunkturen som vi har nu, sade Andersson.

Forrige artikel Alliansen enig om låglönejobb Alliansen enig om låglönejobb Næste artikel Avdrag för fackföreningsavgift återinförs
“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

“Kvinnligt företagande måste börja redan i grundskolan”

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnligt företagande släpar efter, förutom inom omsorg och skola, enligt en rapport från Entreprenörskapsforum. Josefin Malmqvist (M) vill se ekonomiutbildning i grundskolan. Enligt Anna-Caren Sätherberg (S) behöver kvinnor få samma tillgång till kapital som män.