Finskt blodtryckspris till Lundaprofessor

Professor Peter M Nilsson får Robert Tigerstedt-priset av Finska hypertoniföreningen. Han är den förste svensken att få priset.

0:000:00