Westerholm undrar återigen om tandhygienistutbildningen

UTBILDNING. Varför är frågan om att förlänga tandhygienistutbildningen så komplex? undrar Barbro Westerholm (L). Därför, svarar ministern för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson (S)

Johanna Alskog

Det är tre år sedan riksdagen uppmanade regeringen att förlänga utbildningen för tandhygienister från två till tre år. Fortfarande är inte saken i hamn och riksdagsledamot Barbro Westerholm återkommer nu än en gång till frågan. På vilket sätt är det en så komplex fråga? undrar Barbro Westerholm i en skriftlig fråga till ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson. Westerholm refererar i sin fråga till ett svar som Hellmark Knutsson lämnade tidigare i höstas.

Något svar på varför det är en komplex fråga får dock inte Barbro Westerholm i ministerns svar. Utan Hellmark Knutsson konstaterar endast i sitt skriftliga svar till Westerholm att så är fallet.

Men hon skriver också i sitt svar att frågan bereds i Regeringskansliet och att en referensgrupp håller på att sättas samman, vars första möte ska äga rum i början av nästa år. Referensgruppen ska hjälpa socialdepartementet i arbetet med att utforma en examensbeskrivning för en tandhygienistexamen. Gruppen ska bland annat bestå av representanter från Socialstyrelsen, Universitetskansleämbetet och ett flertal lärosäten.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00