Debatt

Vision: Dags för en kommunreform

DEBATT. Kommunutredningen är alltför försiktiga när de förespråkar frivilliga kommunsammanläggningar, det går inte att väja för den kontroversiella frågan. Det krävs politiskt mod att göra en genomgripande kommunreform nu, Veronica Magnusson, Vision.

"I dag är många kommuner sammanväxta geografiskt och har gränser som inte följer människors rörelsemönster och servicebehov."
"I dag är många kommuner sammanväxta geografiskt och har gränser som inte följer människors rörelsemönster och servicebehov."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision


Den kris vi är mitt i nu drabbar människor hårt och får samhällsekonomin att skaka. Anställda i välfärden sliter tungt just nu och det är tydligt att de extra satsningarna på kommuner och regioner behövs. Men enbart mer resurser räcker inte. Kommuner och regioner måste också ha långsiktig kapacitet att för att bygga en hållbar och jämlik välfärd av hög kvalitet.

Bara mer pengar kan inte lösa de strukturproblem som finns. Både små och stora kommuner har i dag svårt att leverera tillräcklig service, infrastruktur och omsorg. Det gäller kommuner med olika slags utmaningar, till exempel mycket stark tillväxt, stora socioekonomiska problem, glesbefolkade kommuner, kommuner med svagt skatteunderlag eller låg utbildningsnivå bland invånarna. Vision tror inte att det går att väja för den kontroversiella frågan om kommunsammanläggningar.

Daterad indelning

Vision vill därför se en kommunreform eller förändringar av ansvarsfördelningen. Principerna för reformen bör vara att uppnå Kommunutredningens syfte – att stärka kommunernas kapacitet. Det viktigaste är att bygga strukturer och organisation som svarar upp mot invånares behov av service och som stämmer med våra rörelse- och arbetsmarknadsmönster.

Det är nästan 50 år sen den senaste kommunreformen genomfördes. Den indelning som fungerade på 1970-talet är inte längre optimal. En kommunreform eller förändringar av ansvarsfördelningen kan stärka det kommunala självstyret och ökade möjligheter till hållbara lokala lösningar. Det kan ge en effektivare förvaltning, en stärkt kompetens och bättre förmåga att hantera oförutsedda händelser. Kommunsammanläggningar kan också leda till ökat skatteunderlag och en ökad kommunal styrningsförmåga.

Den indelning som fungerade på 1970-talet är inte längre optimal.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision

I mer tätbefolkade kommuner eller storstadsregioner kan det också finnas fördelar med färre administrativa gränser. I dag är många kommuner sammanväxta geografiskt och har gränser som inte följer människors rörelsemönster och servicebehov.

Ändrad styrning

En kommunreform måste också följas av att vi slutar att detaljreglera välfärden och i stället fokuserar på resultat och kvalitet. Vision menar att styrningen av kommunernas välfärdsuppdrag behöver förändras för att ha mer fokus på resultat, mål och kvalitet. Här instämmer vi i Tillitsdelegationens slutsatser som menar att vi borde ta utgångspunkt från professionerna som jobbar i välfärden och styra genom öppna jämförelser, lärande och dialog utöver ensidig ekonomistyrning.

Vision tror på en styrningsprincip som utgår från generella statsbidrag, vilket skulle öka det lokala handlingsutrymmet. Men kommunalt självstyre får inte leda till att utfallet för medborgare blir ojämlikt. Alla medborgare måste få likvärdig samhällsservice från Kiruna till Kristianstad. Då behöver vi ha en styrning som sätter ett golv för vilken välfärd vi har tillgång till. Det innebär att dagens kvalitetsindikatorer borde göras om till pricksäkra kvalitetskrav. I dag är styrningen för fokuserad på hur verksamheter ska utföras.

Mejsla starka kommuner

Kommunutredningen är alltför försiktiga när den förespråkar frivilliga kommunsammanläggningar. Vision tror att det krävs politiskt mod att göra en genomgripande kommunreform nu. Självklart innebär inte förändrade kommuner att allt automatiskt blir bättre. Det är oerhört viktigt att noga överväga hur en kommunreform påverkar lokal demokrati och medborgarinflytande. Det är dags att mejsla fram effektiva och starka kommuner. Utmaningen är att tillsammans klara både dagens kris och sitt framtida välfärdsuppdrag.

Nämnda personer

Veronica Magnusson

Förbundsordförande Vision
Magisterexamen i samhälls- och kulturanalys, (Linköpings uni. 2004)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00