Våren 2020: Här är lagförslagen riksdagen ska rösta om

PROPOSITIONER. Altinget har listat vårens lagförslag som bland annat gäller psykiatrisk tvångsvård av unga, konsekvenserna av Riksrevisionens granskningen av Inspektionen av vård och omsorg (Ivo) samt bilstöd och sondmatning.

Under våren 2020 ska riksdagen rösta om ett antal propositioner som kan innebära lagförändringar för hälso- och sjukvårdsområdet. Altinget har listat propositioner och datum för riksdagens behandling i vår.

Utredningen För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård kom 2016 med särskild utredare Kerstin Evelius i spetsen. Utredningen har lett till att regeringen nu föreslår ändringar i lagen om psykiatrisk tvångsvård, (LPT), och lagen om rättspsykiatrisk vård, (LRV).

Som Altinget tidigare rapporterat innebär förslagen bland annat ett antal nya bestämmelser som reglerar olika tvångsåtgärder för patienter under 18 år. Bland annat ska fastspänning med bälte, mobilförbud och isolering begränsas samt att utomhusvistelse och dagliga aktiviteter ska säkras.

Login