Vårdchefer får it-stöd

VÅRD. Regeringen ser över kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården och ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett digitalt stöd till vårdens chefer.

Socialstyrelsen ska tillsammans med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) undersöka hur regering och myndigheter ska stödja landstingens arbete med att utveckla ledarskapet i hälso- och sjukvården. Det beslutades på regeringssammanträdet på torsdagen.

Arbetet är kopplad till den så kallade professionsmiljarden som regeringen avsatt för förbättra kompetensförsörjningen i vården. Med hjälp av e-hälsolösningar ska också Socialstyrelsen utveckla ett digitalt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Även det stödet ska främst rikta sig till första linjens chefer, men också till andra beslutsfattare.

E-hälsoarbetet är kopplat till ledarskapsfrågan, menar sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Login