LO: Funktionshinderspolitik kräver verklighetskoppling

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. Utredningen om funktionshinderpolitik får kritik. LO saknar en analys av hur vinster i välfärden slagit mot gruppen funktionshindrade. SKR invänder mot att kommunerna ska få mer ansvar, men inga nya resurser.

År 2017 tillsattes utredningen Styrkraft i funktionshinderspolitiken för att undersöka hur styrningen och uppföljningen av regeringens funktionshinderpolitik fungerar.

Målet var även att se över hur FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning kan göras. Utredningen lämnades över till regeringen i våras och remissrundan är precis avslutad.

__

Login